Як створити списки Markdown на C#

Бібліотека Aspose.HTML для .NET – це окреме рішення, яке дозволяє аналізувати та маніпулювати файлами Markdown без використання іншого програмного забезпечення. Ви можете створити документ Markdown з нуля, відкрити з локального файлу та маніпулювати, вставляючи нові елементи, видаляючи або редагуючи вміст існуючих вузлів. Markdown підтримує впорядковані (нумеровані) і невпорядковані (марковані) списки. У цій статті ви дізнаєтесь про додавання списків у Markdown за допомогою бібліотеки C#. Використовуйте Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Syntax і Aspose.Html.Toolkit.Markdown.Parser простори імен для забезпечення повного синтаксичного аналізу Markdown і керування синтаксичним деревом MD на основі специфікації GitHub Flavored Markdown (GFM).


Створення впорядкованого списку Markdown на C#

Використовуючи бібліотеку C#, ви можете програмно редагувати MD-файли – змінювати структуру та вміст документа. Давайте розглянемо створення нового документа Markdown з нуля та додавання до нього впорядкованого списку.

Код C# для створення впорядкованого списку Markdown

  // Create the MarkdownSyntaxTree
  var md = new MarkdownSyntaxTree(new Configuration());

  // Create a Markdown syntax factory
  var mdf = md.SyntaxFactory;

  // Create a new empty odered list node
  var orderedList = mdf.OrderedList();

  // Create and add to the odered list a li1 item with the marker “1”
  var li1 = mdf.OrderedListItem(1);
  orderedList.AppendChild(li1);

  // Create a paragraph with text content and add it to the li1 item
  var paragraph = mdf.Paragraph();

  var heading = mdf.AtxHeading("The first element in the Markdown ordered list is the level 3 heading.", 3);
  paragraph.AppendChild(heading);
  li1.AppendChild(paragraph);

  //Create and add to the odered list a li2 item with the marker “2”
  var li2 = mdf.OrderedListItem(2);
  orderedList.AppendChild(li2);

  // Create a strong emphasis with text content and add it to the li2 item
  var bold = mdf.Emphasis(Emphasis.Strong);

  bold.AppendChild(mdf.Text("The second item in the Markdown ordered list is in bold."));
  li2.AppendChild(bold);

  // Add orderedList to MD syntax tree
  md.AppendChild(orderedList);

  // Prepare a path for MD file saving 
  string savePath = Path.Combine(OutputDir, "output-odered-list.md");

  // Save MD file
  md.Save(savePath);



Кроки для створення впорядкованого списку Markdown на C#

Ось кілька простих кроків, щоб створити впорядкований список Markdown:

 1. Створіть MarkdownSyntaxTree за допомогою конструктора MarkdownSyntaxTree().
 2. Використовуйте властивість SyntaxFactory, щоб отримати фабрику для створення синтаксичного дерева Markdown.
 3. Створіть новий вузол orderedList за допомогою конструктора OderedList() у SyntaxFactory.
 4. Використовуйте конструктор OrderedListItem(), щоб створити нові екземпляри класу ListItemSyntaxNode з маркером елемента впорядкованого списку.
 5. Викличте метод AppendChild() класу MarkdownSyntaxNode, щоб додати елементи впорядкованого списку до вузла orderedList.
 6. Після того, як усі елементи з їх вмістом зібрані в єдиний елемент orderedList, додайте його до синтаксичного дерева документа.

Створення невпорядкованого списку Markdown на C#

У наступному прикладі коду C# показано, як додати невпорядкований список до файлу MD:

Код C# для додавання невпорядкованого списку до файлу MD

// Create the MarkdownSyntaxTree
  var md = new MarkdownSyntaxTree(new Configuration());

  // Create a Markdown syntax factoty
  var mdf = md.SyntaxFactory;

  // Create a new empty unodered list node
  var unorderedList = mdf.UnorderedList();

  // Create and add to the unodered list a li1 element with the marker “-”
  var li1 = mdf.UnorderedListItem("-");
  unorderedList.AppendChild(li1);

  // Create a paragraph with text content and add it to the li1 item:
  var paragraph = mdf.Paragraph();
  paragraph.AppendChild(mdf.Text("The first item of the unordered Markdown list."));
  li1.AppendChild(paragraph);

  // Create and add to the unodered list a li2 element with the marker “-”
  var li2 = mdf.UnorderedListItem("-");
  unorderedList.AppendChild(li2);

  // Create a paragraph with text content and add it to the li2 item:
  var paragraph2 = mdf.Paragraph();
  paragraph2.AppendChild(mdf.Text("The second item of the unordered Markdown list."));
  li2.AppendChild(paragraph2);

  // Add unorderedList to MD syntax tree
  md.AppendChild(unorderedList);

  // Prepare a path for MD file saving 
  string savePath = Path.Combine(OutputDir, "markdown-unodered-list.md");

  // Save MD file
  md.Save(savePath);

Документація

Щоб дізнатися більше про API Aspose.HTML, відвідайте наш посібник із документації . Markdown – це проста мова розмітки, яка дозволяє форматувати звичайний текст. Стаття документації Markdown Syntax містить інформацію про основні елементи Markdown, деталі та приклади синтаксису Markdown.


FAQ

1. Як я можу створювати, аналізувати та редагувати Markdown у C#?

Бібліотека Aspose.HTML для .NET – це окреме рішення для роботи з документами Markdown, яке не залежить від іншого програмного забезпечення. Установіть нашу бібліотеку C#, додайте посилання на бібліотеку до свого проекту C# та програмно працюйте з документами Markdown.

2. Чому Markdown такий популярний?

Markdown дуже популярний серед авторів, розробників і творців контенту завдяки своїй універсальності. Його переваги включають легкий у вивченні та використанні синтаксис, портативність, гнучкість, читабельність і зручність використання. Markdown простий та інтуїтивно зрозумілий і може бути конвертований у HTML, PDF або інші формати.

3. Чи можу я працювати з файлами Markdown на Linux, Mac OS, Android або iOS?

Ви можете працювати з документами Markdown у будь-якій операційній системі, незалежно від того, використовуєте ви Windows, Mac OS, Linux, Android або iOS.

4. Які формати файлів можна обробляти за допомогою бібліотеки Aspose.HTML C#?

Ми підтримуємо кілька форматів файлів, які ви можете створювати, відкривати, аналізувати, редагувати, зберігати або конвертувати на C#. Це формати HTML, XHTML, MHTML і Markdown.



Початок роботи з .NET HTML API

Ви можете скористатися кількома способами інсталяції бібліотеки Aspose.HTML для .NET у вашій системі:

 1. Установіть пакет NuGet за допомогою графічного інтерфейсу користувача NuGet Package Manager.
 2. Встановіть пакет NuGet за допомогою консолі диспетчера пакетів. Ви можете використати таку команду PM> Install-Package Aspose.Html.
 3. Установіть Aspose.HTML для .NET через MSI.

Ця бібліотека підтримує аналіз HTML5, CSS3, SVG і HTML Canvas для створення об’єктної моделі документа (DOM) на основі стандарту WHATWG DOM. Aspose.HTML для .NET повністю написаний на C# і може використовуватися для створення будь-якого типу 32-розрядних або 64-розрядних додатків .NET, включаючи ASP.NET, WCF, WinForms і .NET Core. Перш ніж запустити приклад коду перетворення .NET, переконайтеся, що у вас ОС, як-от Microsoft Windows, або сумісна з .NET Framework або .NET Standard, і середовище розробки, як-от Microsoft Visual Studio. Додаткову інформацію про встановлення бібліотеки C# та системні вимоги ви знайдете у документації Aspose.HTML.


Системні вимоги

Наші API підтримуються на всіх основних платформах і операційних системах. Перш ніж виконувати код, переконайтеся, що у вашій системі є такі передумови.

 • Microsoft Windows або сумісна ОС з платформами .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono або Xamarin.
 • Середовище розробки, наприклад Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Html для .NET DLL, на який посилається ваш проект – Встановіть із NuGet за допомогою кнопки «Download» вище.