Aspose.Imaging  for Java

Java knihovna a API pro zpracování obrazu

Vytvářejte, načtěte, upravujte nebo převádějte obrázky bez nutnosti jakéhokoli editoru obrázků.

  Stáhněte si zkušební verzi zdarma
Test  
 

Aspose.Imaging for Java je knihovna nabízející pokročilé funkce zpracování obrazu. Pomocí tohoto rozhraní API můžete snadno vytvářet, načítat, manipulovat, převádět, komprimovat obrázky nebo fotografie. Také Aspose. Knihovna obrázků podporuje kreslení a práci s grafickými primitivy. Export a konverze obrázků (včetně jednotného zpracování vícestránkových obrázků) je jednou ze základních funkcí API spolu s transformacemi obrázků (změna velikosti, oříznutí, převrácení a otočení, binarizace, stupně šedi, úprava), pokročilé funkce pro manipulaci s obrázky (filtrování, rozklad, maskování, vyrovnání ) a strategie optimalizace paměti.

Aspose.Imaging for Java je flexibilní, stabilní a výkonné API, schopné zpracovávat nejběžněji používané formáty spolu s některými speciálními formáty, jako jsou DjVu, DICOM, WebP & DNG.

Pokročilé funkce API pro zpracování obrazu

Vytvářejte, načítajte a upravujte obrázky

Vyrovnání obrazu

Podpora animovaných obrázků s více snímky

Jednotné zpracování obrazové stránky (rámce).

Kreslení obrázků pomocí grafiky (cesta grafiky a různé geometrické tvary)

Strategie optimalizace paměti

Kreslit text a přitom ovládat aspekty písma

Uložte SVG s vloženými nebo exportovanými písmy

Různé obrazové filtry a efekty

Převést obrazové formáty

Spolu s bohatou sadou procesních rutin poskytuje API také řadu pokročilých algoritmů, díky nimž je řešením pro konverzi obrázků vše v jednom. Tyto algoritmy jsou zapouzdřeny ve specializovaných třídách, které se snadno používají a mohou spolehlivě exportovat obrázky do běžných rastrových formátů spolu s formáty PSD, WMF, EMF, DjVu, DICOM, DNG a WebP.

Pomocí této knihovny je převod formátu stejně jednoduchý jako změna přípony souboru na požadovaný formát.

Uložit obrázek v různých formátech - Java

Dynamicky kreslit obrázky

Aspose.Imaging pro Java podporuje pokročilou sadu funkcí kreslení spolu se základními funkcemi. Vývojáři mohou kreslit na povrch obrazu buď manipulací s informacemi o pixelech, nebo pomocí pokročilých funkcí, jako je grafika a cesty.

Knihovna obrázků Java vám umožňuje snadno kreslit čáry, křivky, obdélníky a další geometrické tvary, vyplňovat uzavřené tvary plnými barvami nebo přechody a texturami, kreslit text s možnostmi jemné kontroly nad písmem a kreslit obrázky načítáním existujících obrazových dat.

Upravit fotografie

Aspose.Imaging poskytuje možnost načítat, upravovat, zpracovávat a ukládat fotografie. Pomocí knihovny můžete snadno upravovat načtené fotografie, používat filtry a manipulovat s nimi pomocí grafiky a cest. Pomocí Aspose.Imaging můžete snadno filtrovat fotografie.

Nahrávejte, upravujte, filtrujte a ukládejte fotografie - Java

Komprimujte obrázky

Aspose.Imaging pro Java podporuje komprimované vektorové obrázky. Jsou to vektorové obrázky formátů EMF, WMF, SVG komprimované pomocí archivátoru zip. Jejich velikost se pohybuje v průměru od 30-70% originálu. To šetří místo na médiích a zkracuje dobu přenosu souborů po síti.

Vytvořte obrázek, manipulujte s ním a uložte jej na disk

Pomocí Aspose.Imaging pro Java můžete snadno vytvářet obrázky se zadanými parametry, manipulovat s nimi a ukládat je.

Vytvořte obrázek png, upravte jej a uložte - Java

  
Test  

Aspose.Imaging nabízí jednotlivá Imaging API pro další populární vývojová prostředí, jak je uvedeno níže: