Soubory obrázků Binarizovat prostřednictvím java

obrázky Binarizovat

Všechny podporované snímky formáty pro operaci Binarizovat

Popředí a pozadí obrázku jsou odděleny pomocí techniky zvané prahování obrázku. Tato metoda přiřazuje hodnoty pixelů v souladu s danými prahovými hodnotami. Obrazy ve stupních šedi jsou v počítačovém vidění omezeny. Jednou z nejznámějších metod je binarizace od Otsu a od Bradley. Aspose.Imaging podporuje oba algoritmy. Pomocí těchto algoritmů lze vaše obrázky převést na černobílé s prahem.

Pomocí Aspose.Imaging můžete snadno použít **Binarizovat** pro různé formáty obrázků programově

Úplný seznam podporovaných operací Binarizovat podle formátů obrázků: