Soubory obrázků Upravit prostřednictvím net

obrázky Upravit

Všechny podporované snímky formáty pro operaci Upravit

Jednou z hlavních funkcí nabízených většinou obrazových knihoven jsou barevné korekce pro digitální fotografie. Úpravy barev obsahuje několik kategorií jako (1) Termín jas popisuje, jak světlý nebo tmavý je odstín. Všechny barvy v obraze se rozsvítí, když se jas zvýší, a všechny barvy ztmavnou, když se jas sníží; (2) Když je obraz kontrastní, objekty nebo detaily v něm vyniknou více. Když se kontrast zvýší, rozdíl mezi jeho světlými a tmavými částmi roste, takže světlé oblasti jsou světlejší a tmavé části tmavší. Světlejší a tmavší části zůstanou v podstatě stejné s menším kontrastem, ale celkový obraz bude působit jednotněji; (3) Gamma zvyšuje jas a kontrast nepřímého osvětlení, které osvětluje objekt na snímku. Aspose.Imaging podporuje úpravu Jasu, Gamma a Kontrastu obrázků.

Pomocí Aspose.Imaging můžete snadno použít **Upravit** pro různé formáty obrázků programově

Úplný seznam podporovaných operací Upravit podle formátů obrázků: