Soubory obrázků Změnit pozadí prostřednictvím net

obrázky Změnit pozadí

Všechny podporované snímky formáty pro operaci Změnit pozadí

Změna pozadí je jednou z nejběžnějších operací potřebných ke zpracování vašich fotografií nebo obrázků. Pomocí Aspose.Imaging můžete snadno odstranit pozadí z jedné fotografie a umístit objekt v popředí na jinou. Můžete také rozpoznat objekt v popředí a v případě potřeby jej detekovat. V důsledku toho můžete získat průhledné pozadí a zpracovat, jak potřebujete.

Pomocí Aspose.Imaging můžete snadno použít **Změnit pozadí** pro různé formáty obrázků programově

Úplný seznam podporovaných operací Změnit pozadí podle formátů obrázků: