Soubory obrázků Změnit velikost prostřednictvím net

obrázky Změnit velikost

Všechny podporované snímky formáty pro operaci Změnit velikost

Můžete změnit velikost obrázku tak, aby byl větší nebo menší, aniž byste museli odstraňovat jakýkoli obsah. Rozměry obrázku se při změně velikosti změní, což má často vliv na velikost souboru a kvalitu obrázku. Zmenšení velikosti obrovských obrázků, aby bylo snazší je poslat e-mailem nebo sdílet online, je nejoblíbenějším důvodem pro zmenšování fotografií. Obrázky rastrové grafiky musí být zmenšeny vytvořením nového obrázku s více či méně pixely. Aspose.Imaging umožňuje uživatelům různé algoritmy pro změnu velikosti, které umožňují vybrat si potřebné.

Pomocí Aspose.Imaging můžete snadno použít **Změnit velikost** pro různé formáty obrázků programově

Úplný seznam podporovaných operací Změnit velikost podle formátů obrázků: