המרת קבצי תמונה באמצעות C#

המר פורמטים של תמונה, Metafiles, WebP, Svg, Apng לבניית יישומי עיבוד תמונה מתקדמים מבוססי NET חוצה פלטפורמות.

 

.NET Image API מאפשר את תכונות עיבוד התמונה והעיבוד המתקדמות עבור מתכנתים. מפתחים יכולים לשלב אותו כדי להמיר תמונות רסטר וקטוריות, כולל תמונות ותמונות ל-PSD, PDF, GIF, PNG, DICOM, SVG, JPG, JPEG2000, APNG, BMP, TIFF, HTML5 CANVAS, WEBP, WMF, EMF ופורמטים אחרים של תמונה . API עוסק לא רק בהמרה של קבצים אלא גם בהמרת תמונות לגווני שחור ולבן ואפור, המרת שכבות תמונת GIF ועוד.

המרת תמונה למפת סיביות BMP, JPG, PNG

שימוש ב-C# Image API, המרת פורמט בין היא קלה כמו רק לשנות את הסיומת של הפורמט הרצוי. הנה כמה מקרים גנריים כגון תמונה ל-bmp, תמונה ל-jpg, תמונה ל-png ומפתחים יכולים בקלות לשפר את הפורמט הספציפי שלהם. התהליך הוא טעינת תמונת המקור באמצעות Image.Load . צור אובייקט יעד אפשרויות פורמט תמונה עבור כל הגדרות ספציפיות.בסוף קרא] אתשיטת השמירה]( https://apireference.aspose.com/imaging/net/aspose.imaging.image/save/methods/4 ) על ידי העברת קובץ היעד עם אפשרויות הנתיב והשמירה כפרמטר.

קוד C# להמרה בין תמונות

המרת תמונת רסטר ל-PDF

תהליך המרת תמונות רסטר ל-PDF זהה לזה של המרה בין תמונות, אלא שה-API מספק PdfOptions עבור הגדרות PDF ספציפיות . מתכנתים יכולים לשפר אותו בקלות לצרכים הספציפיים שלהם.

קוד עבור המרת תמונות רסטר ל-PDF

המר SVG לתמונות רסטר BMP, PNG, JPG

תהליך ההמרה של SVG זהה, טען קובץ SVG, השתמש באפשרויות שמירת התמונה הרלוונטיות וקריאה לשיטת השמירה. ממשק API של תמונה מספק SvgRasterizationOptions להגדרת תמונות PageWidth, PageHeight ורסטר השתמשו במאפיין VectorRasterizationOptions שלהם לאתחול ולקבלת אפשרויות SvgRasterizationOptions.

קוד C# עבור תמונות SVG לראסטר


כל הפורמטים הנתמכים להמרה

להלן מוצגת רשימה מלאה של פורמטים של תמונה, שתוכל להמיר ל:


כל פורמטי התמונה הנתמכים להמרה

להלן מוצגת רשימה מלאה של פורמטים של תמונה, שתוכל להמיר מ: