המרת קבצי תמונה באמצעות שפת Python

המר תמונות, Metafiles ואחרים לבניית יישומי עיבוד תמונה של Python.

 

Aspose.Imaging עבור Python באמצעות .NET API מכיל תכונות שונות של עיבוד תמונה עבור מתכנתים. מתכנתים יכולים להשתמש בו בקוד המקור כדי להמיר תמונות רסטר וויקטור, כגון תמונות ותמונות ל-PSD, PDF, APNG, BMP, TIFF, GIF, PNG, DICOM, HTML5 CANVAS, WEBP, WMF, EMF, SVG, JPG, JPEG2000 ופורמטים אחרים של תמונה. API מכיל לא רק תכונות להמרות, אלא גם מסננים שונים, עיבוד גרפי, אסטרטגיות זיכרון, חיתוך, שינוי גודל, התאמה ועוד פעולות בשימוש.

כיצד להמיר תמונה ל-BMP, JPG, PNG

שימוש ב-Aspose.Imaging עבור Python דרך .NET API, המרה בפורמטים היא תהליך קל. הנה כמה דוגמאות נפוצות כגון תמונה ל-bmp, תמונה ל-jpg, תמונה ל-png. התהליך הוא לטעון את התמונה באמצעות Image.Load . אפשרויות פורמט תמונה אובייקט של צור נבחרים עם הגדרות שצוינו. בסוף התקשר אל שיטת השמירה .

קוד Python לעיבוד המרה של תמונות

כיצד להמיר תמונת רסטר למסמך PDF

תהליך ההמרה של תמונות רסטר ל-PDF זהה להמרה צולבת של תמונות, אלא שה-API מספק PdfOptions עבור PDF ספציפי הגדרות.

קוד מקור של Python להמרת תמונות רסטר ל-PDF

כיצד להמיר תמונת SVG ל-Raster BMP, PNG, JPG

המרה של תמונת SVG זהה, טען תמונת SVG, השתמש באפשרויות שמירת התמונה הדרושות וקריאה לשיטת השמירה. API של תמונה מספק SvgRasterizationOptions להגדרת תמונות PageWidth, PageHeight ורסטר השתמשו במאפיין VectorRasterizationOptions שלהם לאתחול ולקבלת אפשרויות SvgRasterizationOptions.

קוד Python להמרת תמונות רסטר של תמונת SVG


כל פורמטי התמונה הנתמכים להמרה משימוש בשפת Python

להלן מוצגת רשימה מלאה של פורמטים של תמונה, שתוכל להמיר ל:


כל פורמטי התמונה הנתמכים להמרה לשימוש בשפת Python

להלן הרשימה המלאה של פורמטי התמונה, שתוכלו להמיר משימוש ב-Aspose.Imaging עבור Python דרך NET.