Pliki obrazów Binaryzuj przez java

Obrazy Binaryzuj

Wszystkie obsługiwane formaty operacji obrazy Binaryzuj

Pierwszy plan i tło obrazu są rozdzielane za pomocą techniki zwanej progowaniem obrazu. Ta metoda przypisuje wartości pikseli zgodnie z zadanymi wartościami progowymi. Obrazy w skali szarości są progowane w wizji komputerowej. Jedną z najbardziej znanych metod jest Binaryzacja autorstwa Otsu i Bradleya. Aspose.Imaging obsługuje oba algorytmy. Korzystając z tych algorytmów, Twoje obrazy mogą zostać przekonwertowane na czarno-białe z progiem.

Używając Aspose.Imaging możesz łatwo zastosować **Binaryzuj** dla różnych formatów obrazów programowo

Pełna lista obsługiwanych operacji Binaryzuj według formatów obrazu: