Konwersja plików graficznych przez Java

Konwertuj formaty obrazów, metapliki, WebP, SVG, APNG, aby budować wieloplatformowe aplikacje Java.

 

W przypadku każdej zaawansowanej aplikacji do przetwarzania obrazu Java Image API ułatwia programistom tworzenie, ładowanie, manipulowanie lub renderowanie obrazów bez żadnych wymagań dotyczących edytora obrazów. Może konwertować obrazy wektorowe i rastrowe, w tym zdjęcia i obrazy, do formatu PSD, PDF, GIF, PNG, DICOM, DXF, SVG, JPG, JPEG2000, APNG, BMP, TIFF, HTML5 CANVAS, WMF, EMF, WEBP i innych. API zapewnia metodę binaryzacji i skalowania szarości w celu konwersji obrazów na czerń, biel i skalę szarości, a także konwertowanie grafiki z otwartych dokumentów, systemu kolorów RGB do CMYK i innych.

Konwersja wewnętrzna plików graficznych

Używając Java Image API, konwersja Inter jest prosta, a programiści muszą napisać tylko kilka linii kodowania dla każdego przypadku, w tym obraz do jpg, obraz do bmp, obraz do png itp. API zapewnia Image.load , aby załadować obrazy. Określ odpowiednie opcje obrazu z ImageOptionsBase i wywołaj metodę save z plikiem obrazu wyjściowego i opcjami jako parametrami.

Kod Java do wewnętrznej konwersji obrazów

Konwersja obrazu rastrowego na PSD

Proces konwersji obrazów rastrowych do PSD jest taki sam jak w przypadku konwersji między obrazami, z wyjątkiem tego, że API zapewnia PsdOptions dla określonych Ustawienia PSD. Programiści mogą łatwo dostosować go do swoich specyficznych potrzeb.

Kod Java do konwersji obrazów rastrowych na PSD

Konwertuj CDR programu Corel Draw na obrazy

Proces konwersji CDR jest prawie taki sam, Załaduj plik CDR, Użyj odpowiednich opcji zapisu obrazu i wywołaj metodę Save. Image API zapewnia VectorRasterizationOptions do ustawiania wymaganych parametrów. A te opcje rasteryzacji można przypisać do wymaganych opcji obrazu dla ich ustawień. Na koniec wywołaj metodę save.

Kod Java dla CDR do obrazów


Wszystkie obsługiwane formaty do konwersji

Poniżej znajduje się pełna lista formatów graficznych, do których można dokonać konwersji:


Wszystkie obsługiwane formaty obrazów do konwersji

Poniżej znajduje się pełna lista formatów graficznych, z których możesz dokonać konwersji: