Pliki obrazów Filtr przez java

Obrazy Filtr

Wszystkie obsługiwane formaty operacji obrazy Filtr

W fotografii i kinematografii filtr jest akcesorium aparatu składającym się z filtra optycznego, który można włożyć do ścieżki optycznej. Filtr może mieć kwadratowy lub podłużny kształt i być montowany w akcesorium do uchwytu lub, częściej, w szklanym lub plastikowym dysku w metalowej lub plastikowej ramce pierścieniowej, który można wkręcić z przodu lub przypiąć do obiektywu aparatu. Filtry modyfikują zarejestrowane obrazy. Służą do zmiany zdjęć, czasami bardzo niewiele, a innym razem są całkowicie niezbędne do stworzenia obrazu. W fotografii monochromatycznej kolorowe filtry zmieniają względną jasność różnych kolorów; czerwona szminka może wydawać się gdzieś pomiędzy prawie białą a prawie czarną, w zależności od zastosowanego filtra. Inni dostosowują balans kolorów obrazu tak, aby zdjęcia zrobione przy oświetleniu żarowym wyświetlały kolory tak, jak są postrzegane, a nie z czerwonawym odcieniem. Istnieją filtry, które celowo zniekształcają obraz, dodając rozgwieżdżony wygląd do skądinąd ostrego obrazu itp. Ukośne odbicia od powierzchni niemetalicznych są redukowane za pomocą liniowych i kołowych filtrów polaryzacyjnych. Aspose.Imaging obsługuje takie filtry jak Gaussian Blur, Sharpen, Median Filter, Motion Weiner i wiele innych.

Używając Aspose.Imaging możesz łatwo zastosować **Filtr** dla różnych formatów obrazów programowo

Pełna lista obsługiwanych operacji Filtr według formatów obrazu: