PPTX DOCX XLSX PDF ODP
Aspose.Imaging dla .NET
CDR

Skompresuj CDR przez C#

Twórz własne aplikacje .NET, aby kompresować pliki CDR przy użyciu interfejsów API po stronie serwera.

Jak skompresować pliki CDR za pomocą C#

Przygotowanie zdjęć do publikacji obejmuje zarówno aspekty twórcze, jak i techniczne, w tym kompresję plików. Chociaż obrazy o wysokiej rozdzielczości mają kluczowe znaczenie w przypadku reklam drukowanych lub zewnętrznych, mogą one zmniejszać wydajność sieci ze względu na duży rozmiar pliku. Odpowiednia technika kompresji obrazu różni się w zależności od celu i platformy wydawniczej. Duże pliki mogą spowalniać ładowanie, szczególnie w przypadku połączeń mobilnych, co pogarsza komfort użytkowania. Użytkownicy mogą opuścić witrynę, która ładuje się zbyt długo i poszukać szybszej alternatywy. I odwrotnie, nadmierna kompresja obrazu może powodować rozmycie i pikselację, pogarszając wrażenia wizualne. Właściwy wybór algorytmów i współczynników kompresji jest niezbędny do osiągnięcia równowagi pomiędzy rozmiarem pliku a jakością obrazu. Aby skompresować pliki CDR, użyjemy Aspose.Imaging dla .NET API, który jest bogatym w funkcje, wydajnym i łatwym w użyciu interfejsem API do obróbki i konwersji obrazów dla platformy C#. Otwarty NuGet menedżer pakietów, szukaj Aspose.Obrazowanie i zainstaluj. Możesz również użyć następującego polecenia z konsoli Menedżera pakietów.

Polecenie konsoli menedżera pakietów


PM> Install-Package Aspose.Imaging

Kroki kompresji CDR przez C#

Potrzebujesz aspose.imaging.dll aby wypróbować następujący przepływ pracy we własnym środowisku.

 • Załaduj pliki CDR za pomocą metody Image.Load
 • Kompresuj obrazy;
 • Zapisz skompresowany obraz na dysku w formacie obsługiwanym przez Aspose.Imaging

wymagania systemowe

Aspose.Imaging dla .NET jest obsługiwane we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Tylko upewnij się, że masz następujące wymagania wstępne.

 • Microsoft Windows lub kompatybilny system operacyjny z .NET Framework, .NET Core, Windows Application, ASP.NET Web Application.
 • Środowisko programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Imaging dla platformy .NET, do której odwołuje się Twój projekt.
 

Kompresuj obrazy w formacie CDR – .NET

 
 • Informacje o Aspose.Imaging dla .NET API

  Aspose.Imaging API to rozwiązanie do przetwarzania obrazów do tworzenia, modyfikowania, rysowania lub konwertowania obrazów (zdjęć) w aplikacjach. Oferuje: wieloplatformowe przetwarzanie obrazu, w tym między innymi konwersje między różnymi formatami obrazu (w tym jednolite przetwarzanie obrazu wielostronicowego lub wieloklatkowego), modyfikacje takie jak rysowanie, praca z prymitywami graficznymi, przekształcenia (zmiana rozmiaru, przycinanie, odwracanie i obracanie , binaryzacja, skala szarości, dostosowanie), zaawansowane funkcje manipulacji obrazem (filtrowanie, dithering, maskowanie, prostowanie) oraz strategie optymalizacji pamięci. Jest to samodzielna biblioteka i nie zależy od żadnego oprogramowania do obsługi obrazów. W projektach można łatwo dodać wysokowydajne funkcje konwersji obrazów za pomocą natywnych interfejsów API. Są to w 100% prywatne lokalne interfejsy API, a obrazy są przetwarzane na Twoich serwerach.

  Kompresuj CDR za pomocą aplikacji online

  Skompresuj dokumenty w formacie CDR, odwiedzając naszą witrynę demonstracyjną na żywo . Demo na żywo ma następujące zalety

    Nie musisz niczego pobierać ani konfigurować
    Nie musisz pisać żadnego kodu
    Po prostu prześlij swoje pliki CDR i naciśnij przycisk „Kompresuj teraz”
    Natychmiast uzyskaj link do pobrania pliku wynikowego

  CDR Co jest CDR Format pliku

  Plik CDR to plik obrazu rysunku wektorowego, który jest natywnie tworzony w programie CorelDRAW do przechowywania zakodowanych i skompresowanych obrazów cyfrowych. Taki plik rysunku zawiera tekst, linie, kształty, obrazy, kolory i efekty dla wektorowej reprezentacji treści obrazu. Pliki CDR można otwierać za pomocą programu CorelDRAW jako głównej aplikacji, a także konwertować na inne formaty, takie jak PDF, JPG, PNG, BMP i AI. Może być używany do przedstawiania różnych danych graficznych, takich jak broszury, tabloidy, koperty i pocztówki. Oprócz pakietu CorelDRAW inne produkty firmy Corel, takie jak Corel Paintshop Pro i pakiet CorelDRAW Graphics, mogą również otwierać formaty plików CDR.

  Czytaj więcej

  Inne obsługiwane formaty kompresji

  Używając C#, można łatwo skompresować różne formaty, w tym.

  APNG (Animowana przenośna grafika sieciowa)
  BMP (Obraz bitmapowy)
  ICO (Ikona Windows)
  JPG (Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych)
  JPEG (Wspólna Grupa Ekspertów Fotograficznych)
  DIB (Mapa bitowa niezależna od urządzenia)
  DICOM (Obrazowanie cyfrowe i komunikacja)
  DJVU (Format graficzny)
  DNG (Obraz z aparatu cyfrowego)
  EMF (Ulepszony format metapliku)
  EMZ (Rozszerzony metaplik skompresowany w systemie Windows)
  GIF (Graficzny format wymiany)
  JP2 (JPEG 2000)
  J2K (Skompresowany obraz falkowy)
  PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  TIFF (Oznaczony format obrazu)
  TIF (Oznaczony format obrazu)
  WEBP (Obraz rastrowy w sieci Web)
  WMF (Metaplik Microsoft Windows)
  WMZ (Skompresowana skórka Windows Media Player)
  TGA (Targa grafika)
  SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  EPS (Enkapsulowany język PostScript)
  CMX (Obraz wymiany firmy Corel)
  OTG (Standard OpenDocument)
  ODG (Apache OpenOffice Draw format)