Konwersja plików graficznych za pomocą C#

Konwertuj formaty obrazów, metapliki, WebP, Svg, Apng, aby tworzyć wieloplatformowe zaawansowane aplikacje do przetwarzania obrazu oparte na platformie .NET.

 

.NET Image API ułatwia programistom zaawansowane przetwarzanie i renderowanie obrazów. Programiści mogą go zintegrować, aby konwertować obrazy rastrowe i wektorowe, w tym zdjęcia i obrazy do formatu PSD, PDF, GIF, PNG, DICOM, SVG, JPG, JPEG2000, APNG, BMP, TIFF, HTML5 CANVAS, WEBP, WMF, EMF i innych formatów graficznych . API zajmuje się nie tylko konwersją plików, ale także konwersją obrazów do czerni i bieli oraz skali szarości, konwersją warstw obrazu GIF i nie tylko.

Konwertuj obraz na bitmapę BMP, JPG, PNG

Korzystając z interfejsu C# Image API, konwersja formatu Inter jest tak prosta, jak zmiana rozszerzenia żądanego formatu. Oto kilka ogólnych przypadków, takich jak obraz na bmp, obraz na jpg, obraz na png, a programiści mogą łatwo ulepszyć swój format. Proces ładuje obraz źródłowy przez Image.Load . Utwórz obiekt docelowy opcje formatu obrazu dla dowolnych określonych ustawień. Na koniec wywołaj Save Method , przekazując plik docelowy ze ścieżką i opcjami zapisu jako parametrem.

Kod C# do konwersji między obrazami

Konwersja obrazu rastrowego na PDF

Proces konwersji obrazów rastrowych do formatu PDF jest taki sam, jak w przypadku konwersji między obrazami, z wyjątkiem tego, że API zapewnia PdfOptions dla określonych ustawień PDF . Programiści mogą łatwo dostosować go do swoich specyficznych potrzeb.

Kod do konwersji obrazów rastrowych na PDF

Konwersja SVG do obrazów rastrowych BMP, PNG, JPG

Proces konwersji SVG jest taki sam, Załaduj plik SVG, Użyj odpowiednich opcji zapisu obrazu i wywołaj metodę Save. Image API zapewnia SvgRasterizationOptions do ustawiania PageWidth, PageHeight i obrazów rastrowych ich właściwości VectorRasterizationOptions do inicjowania i pobierania opcji SvgRasterizationOptions.

Kod C# dla SVG do obrazów rastrowych


Wszystkie obsługiwane formaty do konwersji

Poniżej znajduje się pełna lista formatów graficznych, do których można dokonać konwersji:


Wszystkie obsługiwane formaty obrazów do konwersji

Poniżej znajduje się pełna lista formatów graficznych, z których możesz dokonać konwersji: