Pliki obrazów Dygotać przez net

Obrazy Dygotać

Wszystkie obsługiwane formaty operacji obrazy Dygotać

W grafice komputerowej dithering jest używany do nadania obrazom głębi kolorów w systemach z ograniczoną paletą kolorów. Rozproszenie kolorowych pikseli z dostępnej palety jest używane w rozmytym obrazie w celu przybliżenia kolorów, których nie ma w palecie. Rozproszenie wydaje się ludzkiemu oku jako mieszanie zawartych w nim kolorów. Rozproszone fotografie często można rozpoznać po charakterystycznej ziarnistości lub plamkach, zwłaszcza w przypadku korzystania z palet o niewielkiej liczbie kolorów. Roztrząsanie dodaje do obrazu szum lub wzór, który często jest oczywisty. Wykazano, że w tych warunkach dither wywołany niebieskim szumem jest najmniej irytujący i nieatrakcyjny. Aspose.Imaging pozwala na ditherowanie obrazów za pomocą kilku algorytmów, które możesz wybrać według potrzeb.

Używając Aspose.Imaging możesz łatwo zastosować **Dygotać** dla różnych formatów obrazów programowo

Pełna lista obsługiwanych operacji Dygotać według formatów obrazu: