Aspose.Imaging  for Java

Java-bibliotek och API för bildbehandling

Skapa, ladda, manipulera eller konvertera bilder utan att behöva någon bildredigerare.

  Ladda ner gratis provversion
Test  
 

Aspose.Imaging for Java är ett bibliotek som erbjuder avancerade bildbehandlingsfunktioner. Du kan enkelt skapa, ladda, manipulera, konvertera, komprimera bilder eller foton med detta API. Även Aspose. Bildbiblioteket stöder ritning och arbete med grafiska primitiver. Bildexport och konvertering (inklusive enhetlig flersidig bildbehandling) är en av API:s kärnfunktioner tillsammans med bildtransformationer (ändra storlek, beskära, vända och rotera, binarisering, gråskala, justera), avancerade bildmanipuleringsfunktioner (filtrering, rastrering, maskering, snedställning ) och minnesoptimeringsstrategier.

Aspose.Imaging för Java är ett flexibelt, stabilt och kraftfullt API, som kan bearbeta de vanligaste formaten tillsammans med några speciella format som DjVu, DICOM, WebP och DNG.

Avancerade API-funktioner för bildbehandling

Skapa, ladda och redigera bilder

Bildsnedvridning

Stöd animerade flerbildsbilder

Enhetlig bearbetning av bildsidor (ram).

Rita bilder med grafik (grafikbana och olika geometriska former)

Minnesoptimeringsstrategier

Rita text samtidigt som du kontrollerar teckensnittsaspekterna

Spara SVG med typsnitt inbäddade eller exporterade

Olika bildfilter och effekter

Konvertera bildformat

Tillsammans med den rika uppsättningen av bearbetningsrutiner tillhandahåller API också en rad avancerade algoritmer som gör det till en allt-i-ett-lösning för bildkonvertering. Dessa algoritmer är inkapslade i specialiserade klasser, som är enkla att använda och kan exportera bilder till konventionella rasterformat tillsammans med PSD, WMF, EMF, DjVu, DICOM, DNG och WebP-format med tillförlitlighet.

Med hjälp av detta bibliotek är formatkonvertering lika enkelt som att ändra filtillägget till önskat format.

Spara bilden i olika format - Java

Rita bilder dynamiskt

Aspose.Imaging för Java stöder en avancerad uppsättning ritfunktioner tillsammans med kärnfunktionaliteten. Utvecklare kan rita på bildytan antingen genom att manipulera pixelinformationen eller genom att använda avancerade funktioner som grafik och banor.

Med Java bildbibliotek kan du enkelt rita linjer, kurvor, rektanglar och andra geometriska former, fylla slutna former med solida färger eller gradienter och texturer, rita text med alternativ för finkontroll över typsnittet och rita bilder genom att ladda befintlig bilddata.

Redigera foton

Aspose.Imaging ger möjlighet att ladda, redigera, bearbeta och spara foton. Med hjälp av bibliotek kan du enkelt redigera laddade foton, tillämpa filter, manipulera dem med grafik och sökvägar. Med Aspose.Imaging kan du enkelt filtrera foton.

Ladda, redigera, filtrera och spara foton - Java

Komprimera bilder

Aspose.Imaging för Java stöder komprimerade vektorbilder. De är vektorbilder av formaten EMF, WMF, SVG komprimerade med hjälp av en zip-arkivering. Deras storlek är i genomsnitt 30-70% av originalet. Detta sparar utrymme på media och minskar filöverföringstiden över nätverket.

Skapa en bild, manipulera och spara den på disk

Med Aspose.Imaging för Java kan du enkelt skapa bilder med specificerade parametrar, manipulera dem och spara.

Skapa png-bild, manipulera den och spara - Java

  
Test  

Aspose.Imaging erbjuder individuella Imaging API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: