Konvertering av bildfiler via Java

Konvertera bildformat, metafiler, WebP, SVG, APNG för att bygga plattformsoberoende Java-applikationer.

 

För alla avancerade bildbehandlingsapplikationer underlättar Java Image API utvecklarna att skapa, ladda, manipulera eller rendera bilder utan några krav på bildredigerare. Det kan konvertera vektor- och rasterbilder, inklusive foton och bilder till PSD, PDF, GIF, PNG, DICOM, DXF, SVG, JPG, JPEG2000, APNG, BMP, TIFF, HTML5 CANVAS, WMF, EMF, WEBP och andra bildformat. API tillhandahåller binarisering och gråskalningsmetod för att konvertera bilder till svartvitt och gråskala samt konvertera öppna dokumentgrafik, RGB-färgsystem till CMYK och mer.

Interkonvertering av bildfiler

Genom att använda Java Image API är Inter-konvertering enkel och utvecklare måste skriva bara några kodningsrader för alla fall inklusive bild till jpg, bild till bmp, bild till png etc. API ger Image.load för att ladda bilderna. Ange relevanta bildalternativ från ImageOptionsBase och anropa sparmetoden med utdatabildfil och alternativ som parametrar.

Java-kod för interkonvertering av bilder

Rasterbild till PSD-konvertering

Processen att konvertera rasterbilder till PSD är densamma som för interkonvertering av bilder, förutom att API tillhandahåller PsdOptions för specifika PSD-inställningar. Programmerare kan enkelt förbättra den för deras specifika behov.

Java-kod för konvertering av rasterbilder till PSD

Konvertera Corel Draw CDR till bilder

Konverteringsprocessen för CDR är nästan densamma, Ladda CDR-fil, använd relevanta bildsparalternativ och anropa Spara-metoden. Image API tillhandahåller VectorRasterizationOptions för att ställa in nödvändiga parametrar. Och dessa rastreringsalternativ kan tilldelas de nödvändiga bildalternativen för sina inställningar. Ring slutligen sparmetoden.

Java-kod för CDR till bilder


Alla bilder format som stöds att konvertera från

Nedan presenteras en fullständig lista över bildformat som du kan konvertera till:


Alla bildformat som stöds att konvertera till

Nedan presenteras en fullständig lista över bildformat som du kan konvertera från: