PPTX DOCX XLSX PDF ODP
Aspose.Imaging för .NET
BMP

Ändra bakgrund i BMPs via C#

Bygg dina egna .NET-appar för att ändra bakgrund i BMP-filer med hjälp av API:er på serversidan.

Så här ändrar du bakgrund i BMP-filer med C#

För att uppnå den perfekta bilden krävs ofta att bakgrunden ändras. För att uppnå önskad bildeffekt i formatet BMP måste förgrundsobjekt isoleras från resten av bilden. Automatisk objektdetektering är möjlig om bakgrunden är enhetlig. Om bildens bakgrund är ojämn eller objektseparationen är utmanande, rekommenderas att förmarkera bilden. Detta innebär att identifiera rektangulära områden inom fotot där avsedda objekt finns och specificera deras typer. Detta kan göras manuellt eller automatiskt genom Cloud API:s objektigenkänningsfunktion. Efter objektval och borttagning av originalbakgrund kan en ny bakgrund appliceras eller genomskinlighet implementeras. För att ändra bakgrund i BMP-filer kommer vi att använda Aspose.Imaging for .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för bildmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppna NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Imaging och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Imaging

Steg för att ändra bakgrund i BMPs via C#

Du behöver aspose.imaging.dll för att prova följande arbetsflöde i din egen miljö.

 • Ladda BMP-filer med Image.Load-metoden
 • Ändra bakgrund;
 • Spara bilden på skivan i det format som stöds av Aspose.Imaging

Systemkrav

Aspose.Imaging för .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Application, ASP.NET Web Application.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Imaging för .NET som refereras till i ditt projekt.
 

Ändra bakgrund i BMP-bilder - .NET

 
 • Om Aspose.Imaging för .NET API

  Aspose.Imaging API är en bildbehandlingslösning för att skapa, modifiera, rita eller konvertera bilder (foton) i applikationer. Det erbjuder: plattformsoberoende bildbehandling, inklusive men inte begränsat till konverteringar mellan olika bildformat (inklusive enhetlig bildbehandling med flera sidor eller flera ramar), modifieringar som ritning, arbete med grafiska primitiver, transformationer (ändra storlek, beskära, vänd och rotera , binarisering, gråskala, justera), avancerade bildmanipuleringsfunktioner (filtrering, vibrering, maskering, avskedning) och minnesoptimeringsstrategier. Det är ett fristående bibliotek och är inte beroende av någon programvara för bildoperationer. Man kan enkelt lägga till högpresterande bildkonverteringsfunktioner med inbyggda API:er inom projekt. Dessa är 100 % privata API:er på plats och bilder bearbetas på dina servrar.

  Ändra bakgrund i BMPs via Online-appen

  Ändra bakgrund i BMP-dokument genom att besöka vår webbplats för Live Demos . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Du behöver inte skriva någon kod
    Ladda bara upp dina BMP-filer och tryck på knappen Ändra bakgrund nu.
    Skaffa omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen

  BMP Vad är BMP Filformat

  Filer med tillägget .BMP representerar bitmappsbildfiler som används för att lagra digitala bitmappsbilder. Dessa bilder är oberoende av grafikkort och kallas även enhetsoberoende bitmappsfilformat (DIB). Detta oberoende tjänar syftet att öppna filen på flera plattformar som Microsoft Windows och Mac. BMP-filformatet kan lagra data som tvådimensionella digitala bilder i både svartvitt och färgformat med olika färgdjup.

  Läs mer

  Andra som stöds Ändra bakgrundsformat

  Med C# kan man enkelt ändra bakgrund i olika format inklusive.

  APNG (Animerad bärbar nätverksgrafik)
  ICO (Windows-ikonen)
  JPG (Förenade Fotografers Expert Grupp)
  DIB (Enhetsoberoende bitmapp)
  DICOM (Digital bildbehandling och kommunikation)
  DJVU (Grafikformat)
  DNG (Digitalkamerabild)
  EMF (Förbättrat metafilformat)
  EMZ (Windows komprimerad förbättrad metafil)
  GIF (Grafiskt utbytesformat)
  JP2 (JPEG 2000)
  J2K (Wavelet komprimerad bild)
  PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  TIFF (Taggad bildformat)
  WEBP (Raster webbbild)
  WMF (Microsoft Windows metafil)
  WMZ (Komprimerat Windows Media Player-skal)
  TGA (Targa grafik)
  SVG (Skalbar vektorgrafik)
  EPS (Inkapslat PostScript-språk)
  CDR (Vektor Ritning Bild)
  CMX (Corel Exchange-bild)
  OTG (OpenDocument Standard)
  ODG (Apache OpenOffice ritformat)