PPTX DOCX XLSX PDF ODP
Aspose.Imaging för .NET
EMF

Ändra bakgrund i EMFs via C#

Bygg dina egna .NET-appar för att ändra bakgrund i EMF-filer med hjälp av API:er på serversidan.

Så här ändrar du bakgrund i EMF-filer med C#

För att uppnå den perfekta bilden krävs ofta att bakgrunden ändras. För att uppnå önskad bildeffekt i formatet EMF måste förgrundsobjekt isoleras från resten av bilden. Automatisk objektdetektering är möjlig om bakgrunden är enhetlig. Om bildens bakgrund är ojämn eller objektseparationen är utmanande, rekommenderas att förmarkera bilden. Detta innebär att identifiera rektangulära områden inom fotot där avsedda objekt finns och specificera deras typer. Detta kan göras manuellt eller automatiskt genom Cloud API:s objektigenkänningsfunktion. Efter objektval och borttagning av originalbakgrund kan en ny bakgrund appliceras eller genomskinlighet implementeras. För att ändra bakgrund i EMF-filer kommer vi att använda Aspose.Imaging for .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för bildmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppna NuGet pakethanteraren, sök efter Aspose.Imaging och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Imaging

Steg för att ändra bakgrund i EMFs via C#

Du behöver aspose.imaging.dll för att prova följande arbetsflöde i din egen miljö.

 • Ladda EMF-filer med Image.Load-metoden
 • Ändra bakgrund;
 • Spara bilden på skivan i det format som stöds av Aspose.Imaging

Systemkrav

Aspose.Imaging för .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Application, ASP.NET Web Application.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Imaging för .NET som refereras till i ditt projekt.
 

Ändra bakgrund i EMF-bilder - .NET

 
 • Om Aspose.Imaging för .NET API

  Aspose.Imaging API är en bildbehandlingslösning för att skapa, modifiera, rita eller konvertera bilder (foton) i applikationer. Det erbjuder: plattformsoberoende bildbehandling, inklusive men inte begränsat till konverteringar mellan olika bildformat (inklusive enhetlig bildbehandling med flera sidor eller flera ramar), modifieringar som ritning, arbete med grafiska primitiver, transformationer (ändra storlek, beskära, vänd och rotera , binarisering, gråskala, justera), avancerade bildmanipuleringsfunktioner (filtrering, vibrering, maskering, avskedning) och minnesoptimeringsstrategier. Det är ett fristående bibliotek och är inte beroende av någon programvara för bildoperationer. Man kan enkelt lägga till högpresterande bildkonverteringsfunktioner med inbyggda API:er inom projekt. Dessa är 100 % privata API:er på plats och bilder bearbetas på dina servrar.

  Ändra bakgrund i EMFs via Online-appen

  Ändra bakgrund i EMF-dokument genom att besöka vår webbplats för Live Demos . Livedemon har följande fördelar

    Du behöver inte ladda ner eller ställa in någonting
    Du behöver inte skriva någon kod
    Ladda bara upp dina EMF-filer och tryck på knappen Ändra bakgrund nu.
    Skaffa omedelbart nedladdningslänken för den resulterande filen

  EMF Vad är EMF Filformat

  Enhanced metafile format (EMF) lagrar grafiska bilder enhetsoberoende. Metafiler av EMF består av poster med variabel längd i kronologisk ordning som kan återge den lagrade bilden efter analys på valfri utenhet. Dessa poster med variabel längd kan vara definitioner av inneslutna objekt, kommandon för ritning och grafikegenskaper som är viktiga för att återge bilden korrekt. När en enhet öppnar en EMF-metafil med sin egen grafikmiljö förblir proportionerna, dimensionerna, färgerna och andra grafiska egenskaper för originalbilden desamma oavsett vilken enhetsplattform som öppnas.

  Läs mer

  Andra som stöds Ändra bakgrundsformat

  Med C# kan man enkelt ändra bakgrund i olika format inklusive.

  APNG (Animerad bärbar nätverksgrafik)
  BMP (Bitmap bild)
  ICO (Windows-ikonen)
  JPG (Förenade Fotografers Expert Grupp)
  DIB (Enhetsoberoende bitmapp)
  DICOM (Digital bildbehandling och kommunikation)
  DJVU (Grafikformat)
  DNG (Digitalkamerabild)
  EMZ (Windows komprimerad förbättrad metafil)
  GIF (Grafiskt utbytesformat)
  JP2 (JPEG 2000)
  J2K (Wavelet komprimerad bild)
  PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  TIFF (Taggad bildformat)
  WEBP (Raster webbbild)
  WMF (Microsoft Windows metafil)
  WMZ (Komprimerat Windows Media Player-skal)
  TGA (Targa grafik)
  SVG (Skalbar vektorgrafik)
  EPS (Inkapslat PostScript-språk)
  CDR (Vektor Ritning Bild)
  CMX (Corel Exchange-bild)
  OTG (OpenDocument Standard)
  ODG (Apache OpenOffice ritformat)