Konvertering av bildfiler via C#

Konvertera bildformat, metafiler, WebP, Svg, Apng för att bygga plattformsoberoende .NET-baserade avancerade bildbehandlingsapplikationer.

 

.NET Image API underlättar avancerade bildbehandlings- och renderingsfunktioner för programmerare. Utvecklare kan integrera den för att konvertera raster- och vektorbilder, inklusive foton och bilder till PSD, PDF, GIF, PNG, DICOM, SVG, JPG, JPEG2000, APNG, BMP, TIFF, HTML5 CANVAS, WEBP, WMF, EMF och andra bildformat . API hanterar inte bara konvertering av filer utan handlar också om att konvertera bilder till svartvitt och gråskala, konvertera GIF-bildlager och mer.

Konvertera bild till bitmapp BMP, JPG, PNG

Genom att använda C# Image API, är Inter-formatkonvertering lika enkelt som att bara ändra förlängningen av det önskade formatet. Här är några allmänna fall som bild till bmp, bild till jpg, bild till png och utvecklare kan enkelt förbättra för sitt specifika format. Processen är att ladda källbilden via Image.Load . Skapa ett målobjekt bildformatalternativ för alla specifika inställningar. Anropa slutligen Save Method genom att skicka målfilen med sökväg och Spara alternativ som parameter.

C#-kod för interkonvertering av bilder

Rasterbild till PDF-konvertering

Processen för att konvertera rasterbilder till PDF är densamma som för interkonvertering av bilder, förutom att API tillhandahåller PdfOptions för specifika PDF-inställningar . Programmerare kan enkelt förbättra den för deras specifika behov.

Kod för konvertering av rasterbilder till PDF

Konvertera SVG till rasterbilder BMP, PNG, JPG

Konverteringsprocessen för SVG är densamma, Ladda SVG-fil, Använd relevanta bildsparalternativ och anrop Spara-metoden. Bild-API tillhandahåller SvgRasterizationOptions för att ställa in PageWidth, PageHeight och rasterbilder använder deras VectorRasterizationOptions-egenskap för initiering och för att få SvgRasterizationOptions-alternativ.

C#-kod för SVG till rasterbilder


Alla bilder format som stöds att konvertera från

Nedan presenteras en fullständig lista över bildformat som du kan konvertera till:


Alla bildformat som stöds att konvertera till

Nedan presenteras en fullständig lista över bildformat som du kan konvertera från: