ไฟล์รูปภาพ สองจิตสองใจ ผ่าน net

สองจิตสองใจ ภาพ

รูปแบบที่รอ ภาพ งรับทั้งหมดสำหรับการดำเนินการ สองจิตสองใจ

ในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ไดเทอร์ริ่งถูกใช้เพื่อให้ความลึกของสีปรากฏขึ้นในภาพบนระบบที่มีจานสีจำกัด การแพร่กระจายของพิกเซลสีจากจานสีที่มีอยู่จะใช้ในภาพที่มีสีผสมกันเพื่อประมาณสีที่ไม่มีอยู่ในจานสี การแพร่กระจายปรากฏต่อสายตามนุษย์เป็นการผสมกันของสีที่อยู่ภายใน ภาพถ่ายที่มีสีซีดมักจะระบุได้ด้วยลักษณะที่เป็นเม็ดเล็กๆ หรือเป็นจุดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้จานสีที่มีสีน้อย การ Dithering จะเพิ่มจุดรบกวนหรือรูปแบบให้กับภาพ และรูปแบบมักจะชัดเจน มีการพิสูจน์แล้วว่าภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ไดเทอร์ที่เกิดจากสัญญาณรบกวนสีน้ำเงินเป็นสิ่งที่น่ารำคาญและไม่น่าดึงดูดใจน้อยที่สุด Aspose.Imaging อนุญาตให้สร้างภาพของคุณด้วยอัลกอริธึมบางอย่างที่คุณสามารถเลือกได้ตามต้องการ

เมื่อใช้ Aspose.Imaging คุณสามารถใช้ **สองจิตสองใจ** สำหรับรูปแบบภาพต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยทางโปรแกรม

รายการทั้งหมดของการดำเนินการ สองจิตสองใจ ที่รองรับตามรูปแบบอิมเมจ: