ไฟล์รูปภาพ ผสาน ผ่าน net

ผสาน ภาพ

รูปแบบที่รอ ภาพ งรับทั้งหมดสำหรับการดำเนินการ ผสาน

การผสานภาพช่วยให้สามารถรวมภาพตั้งแต่ 2 ภาพขึ้นไปเป็นภาพเดียวในแนวตั้งหรือแนวนอนโดยไม่สูญเสียคุณภาพ ภาพตัดปะคือการสร้างภาพถ่ายหรือภาพใหม่โดยการรวมภาพหลายๆ ภาพเข้าด้วยกัน ซึ่งบางครั้งอาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาพถ่ายแต่ละภาพ เอฟเฟ็กต์ที่ช่างภาพต้องการนั้นสร้างขึ้นโดยการวางซ้อนภาพหนึ่งบนอีกภาพหนึ่งหรือโดยการรวมภาพจำนวนมาก (มากกว่า 2) ภาพให้เป็นภาพเดียว บางครั้งมีการใช้ภาพถ่ายที่แตกต่างกันอย่างวุ่นวาย (เช่น จิ๊กซอว์หรือโมเสก) Aspose.Imaging อนุญาตให้สร้างภาพตัดปะต่างๆ โดยใช้รูปแบบไฟล์จำนวนมาก

เมื่อใช้ Aspose.Imaging คุณสามารถใช้ **ผสาน** สำหรับรูปแบบภาพต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยทางโปรแกรม

รายการทั้งหมดของการดำเนินการ ผสาน ที่รองรับตามรูปแบบอิมเมจ: