Chuyển đổi tệp hình ảnh qua Java

Chuyển đổi các định dạng Hình ảnh, Siêu tệp, WebP, SVG, APNG để xây dựng các ứng dụng Java đa nền tảng.

 

Đối với bất kỳ ứng dụng xử lý hình ảnh nâng cao nào, Java Image API tạo điều kiện cho các nhà phát triển tạo, tải, thao tác hoặc kết xuất hình ảnh mà không cần bất kỳ yêu cầu nào về trình chỉnh sửa hình ảnh. Nó có thể chuyển đổi hình ảnh vector & raster, bao gồm ảnh và hình ảnh sang PSD, PDF, GIF, PNG, DICOM, DXF, SVG, JPG, JPEG2000, APNG, BMP, TIFF, HTML5 CANVAS, WMF, EMF, WEBP và các định dạng hình ảnh khác. API cung cấp phương pháp phân chia nhị phân và thang độ xám để chuyển đổi hình ảnh sang màu đen trắng và thang độ xám cũng như chuyển đổi đồ họa tài liệu mở, hệ màu RGB sang CMYK và hơn thế nữa.

Chuyển đổi giữa các tệp hình ảnh

Sử dụng Java Image API, chuyển đổi Inter rất đơn giản và các nhà phát triển chỉ phải viết một vài dòng mã hóa cho bất kỳ trường hợp nào bao gồm image thành jpg, image thành bmp, image sang png v.v. API cung cấp Image.load để tải hình ảnh. Chỉ định các tùy chọn hình ảnh có liên quan từ ImageOptionsBase và gọi phương thức lưu với tệp hình ảnh đầu ra và các tùy chọn dưới dạng tham số.

Mã Java để chuyển đổi giữa các hình ảnh

Chuyển đổi ảnh Raster sang PSD

Quá trình chuyển đổi hình ảnh raster sang PSD giống như quá trình chuyển đổi giữa các hình ảnh, ngoại trừ API cung cấp PsdOptions cho cụ thể Cài đặt PSD. Các lập trình viên có thể dễ dàng nâng cao nó cho các nhu cầu cụ thể của họ.

Mã Java để chuyển đổi hình ảnh Raster sang PSD

Chuyển đổi Corel Draw CDR thành Hình ảnh

Quá trình chuyển đổi CDR gần như giống nhau, Tải tệp CDR, Sử dụng các tùy chọn lưu ảnh có liên quan và gọi phương thức Lưu. API hình ảnh cung cấp VectorRasterizationOptions để thiết lập các thông số bắt buộc. Và các Tùy chọn rasterization này có thể được coi là các tùy chọn hình ảnh cần thiết cho cài đặt của chúng. Fianlly gọi phương thức lưu.

Mã Java cho CDR thành hình ảnh


Tất cả các định dạng hình ảnh được hỗ trợ để chuyển đổi từ

Dưới đây là danh sách đầy đủ các định dạng hình ảnh mà bạn có thể chuyển đổi sang:


Tất cả các định dạng hình ảnh được hỗ trợ để chuyển đổi sang

Dưới đây là danh sách đầy đủ các định dạng hình ảnh mà bạn có thể chuyển đổi từ: