HTML JPG PDF XML APNG
Aspose.Imaging cho .NET
EMF

Chuyển đổi EPS thành EMF qua C#

Chuyển đổi EPS thành EMF bằng cách sử dụng API .NET gốc mà không cần bất kỳ trình chỉnh sửa hình ảnh hoặc thư viện bên thứ ba nào.

Cách chuyển đổi EPS thành EMF bằng C#

Để chuyển đổi EPS thành EMF, chúng tôi sẽ sử dụng [Aspose.Imaging cho .NET] ( https://products.aspose.com/imaging/net ) API là một API chuyển đổi và thao tác hình ảnh giàu tính năng, mạnh mẽ và dễ sử dụng cho nền tảng C #. Mở [NuGet] ( https://www.nuget.org/packages/aspose.imaging ) quản lý gói, tìm kiếm ** Aspose.Imaging ** và cài đặt. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau từ Bảng điều khiển Trình quản lý Gói.

Lệnh Bảng điều khiển Trình quản lý Gói


PM> Install-Package Aspose.Imaging

Các bước chuyển đổi EPS thành EMF qua C#

Các nhà phát triển có thể dễ dàng tải và chuyển đổi tệp EPS sang EMF chỉ trong một vài dòng mã.

 • Tải tệp EPS bằng phương thức Image.Load
 • Tạo và đặt phiên bản của lớp con bắt buộc của ImageOptionsBase (ví dụ: BmpOptions, PngOptions, v.v.)
 • Gọi phương thức Image.Save
 • Chuyển đường dẫn tệp có phần mở rộng EMF & đối tượng của lớp ImageOptionsBase

yêu cầu hệ thống

Trước khi chạy mã ví dụ chuyển đổi, hãy đảm bảo rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau.

 • Microsoft Windows hoặc hệ điều hành tương thích với .NET Framework, .NET Core, Ứng dụng Windows, Ứng dụng web ASP.NET.
 • Môi trường phát triển như Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Imaging cho .NET được tham chiếu trong dự án của bạn.
 

Chuyển đổi EPS thành EMF - .NET

 
 • Ứng dụng miễn phí để chuyển đổi EPS thành EMF

  • Chọn hoặc kéo và thả hình ảnh EPS
  • Chọn định dạng và nhấp vào nút Chuyển đổi
  • Nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống hình ảnh EMF

  Kiểm tra bản trình diễn trực tiếp của chúng tôi để chuyển đổi EPS thành EMF

  EPS Những gì là EPS Định dạng tệp

  Các tệp có phần mở rộng EPS về cơ bản mô tả một chương trình ngôn ngữ PostScript được đóng gói mô tả sự xuất hiện của một trang duy nhất. Tên "Encapsulated" vì nó có thể được bao gồm hoặc đóng gói trong mô tả trang ngôn ngữ PostScript khác. Định dạng tệp dựa trên tập lệnh này có thể chứa bất kỳ sự kết hợp nào của văn bản, đồ họa và hình ảnh. Các tệp EPS có thể bao gồm một hình ảnh xem trước bitmap được đóng gói bên trong để hiển thị bởi các ứng dụng có thể mở các tệp như vậy. Các tệp EPS có thể được chuyển đổi sang các định dạng hình ảnh tiêu chuẩn như JPG, PNG, TIFF và PDF bằng các ứng dụng khác nhau, ví dụ: Adobe Illustrator, Photoshop và PaintShop Pro. Do lỗ hổng bảo mật trong tệp EPS, Office 2016, Office 2013, Office 2010 và Office 365 đã tắt khả năng chèn tệp EPS vào tài liệu Office.

  Đọc thêm

  EMF Những gì là EMF Định dạng tệp

  Định dạng metafile nâng cao (EMF) lưu trữ hình ảnh đồ họa độc lập với thiết bị. Siêu tệp EMF bao gồm các bản ghi có độ dài thay đổi theo thứ tự thời gian có thể hiển thị hình ảnh được lưu trữ sau khi phân tích cú pháp trên bất kỳ thiết bị đầu ra nào. Các bản ghi có độ dài thay đổi này có thể là định nghĩa của các đối tượng kèm theo, các lệnh để vẽ và các thuộc tính đồ họa quan trọng để hiển thị hình ảnh một cách chính xác. Khi một thiết bị mở siêu tệp EMF bằng cách sử dụng môi trường đồ họa của riêng nó, tỷ lệ, kích thước, màu sắc và các thuộc tính đồ họa khác của hình ảnh gốc vẫn giữ nguyên bất kể nền tảng thiết bị đang mở.

  Đọc thêm

  Các chuyển đổi được hỗ trợ khác

  Sử dụng C#, người ta có thể dễ dàng chuyển đổi các định dạng khác nhau bao gồm.

  BMP (Ảnh bitmap)
  GIF (Định dạng trao đổi đồ họa)
  DICOM (Hình ảnh & Truyền thông Kỹ thuật số)
  EMF (Định dạng siêu tệp nâng cao)
  JPG (Nhóm chuyên gia nhiếp ảnh chung)
  JPEG (Nhóm chuyên gia nhiếp ảnh chung)
  JP2 (JPEG 2000)
  J2K (Hình ảnh nén Wavelet)
  JPEG2000 (JPEG 2000)
  PNG (Biểu đồ minh họa mạng lưới không dây)
  APNG (Đồ họa mạng di động hoạt hình)
  PSD (Tài liệu Photoshop)
  DXF (Định dạng Trao đổi Bản vẽ, hoặc Định dạng Trao đổi Bản vẽ,)
  SVG (Đồ họa vector có thể mở rộng)
  TIFF (Định dạng hình ảnh được gắn thẻ)
  WEBP (Raster Hình ảnh Web)
  WMF (Microsoft Windows Metafile)
  PDF (Định dạng tài liệu di động (PDF))
  HTML (HTML5 Canvas)
  EMZ (Siêu tệp nâng cao được nén của Windows)
  WMZ (Giao diện Windows Media Player được nén)
  TGA (Đồ họa Targa)
  SVGZ (Phiên bản nén của tệp Đồ họa Vectơ có thể mở rộng (.SVG).)
  CANVAS (HTML5 Canvas)
  ICO (Biểu tượng Windows)