Μετατροπή ONETOC2 σε JPEG μέσω C#

Εξαγωγή του OneNote® ONETOC2 στο JPEG σε .NET Framework, .NET Core.

 

Πώς να μετατρέψετε το ONETOC2 σε JPEG χρησιμοποιώντας C#

Για να μετατρέψουμε το ONETOC2 σε JPEG, θα χρησιμοποιήσουμε το Aspose.Note για .NET API που είναι ένα πλούσιο σε χαρακτηριστικά, ισχυρό και εύκολο στη χρήση API χειρισμού και μετατροπής εγγράφων για πλατφόρμα C#. Ανοίξτε τον διαχειριστή πακέτων NuGet, αναζητήστε το Aspose.Note και εγκαταστήστε το. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εντολή από την Κονσόλα Package Manager.

Package Manager Console Command

PM> Install-Package Aspose.Note

Βήματα για τη μετατροπή του ONETOC2 σε JPEG μέσω C#

Το Aspose.NOTE διευκολύνει τους προγραμματιστές να φορτώνουν και να μετατρέπουν αρχεία ONETOC2 σε JPEG σε λίγες μόνο γραμμές κώδικα.

  1. Φορτώστε το αρχείο ONETOC2 με την κλάση εγγράφων
  2. Καλέστε τη μέθοδο Document.Save
  3. Περάστε τη διαδρομή αρχείου εξόδου και SaveFormat.JPEG ως παραμέτρους

Απαιτήσεις συστήματος

Το Aspose.NOTE για .NET υποστηρίζεται σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήματα. Απλώς βεβαιωθείτε ότι έχετε τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

  1. Microsoft Windows ή συμβατό λειτουργικό σύστημα με .NET Framework, .NET Core και PHP, VBScript, Delphi, C++ μέσω COM Interop.
  2. Περιβάλλον ανάπτυξης όπως το Microsoft Visual Studio.
  3. Aspose.NOTE για .NET DLL που αναφέρεται στο έργο σας.

Μια αυτόνομη βιβλιοθήκη χειρισμού εγγράφων OneNote με δυνατότητα ανάγνωσης, δημιουργίας, επεξεργασίας και μετατροπής αρχείων Microsoft OneNote. Το OneNote API προσφέρει επίσης τη φόρτωση εγγράφων, την απόδοση κειμένου και εικόνων, την πλοήγηση στο μοντέλο αντικειμένου εγγράφου, την εξαγωγή κειμένου από οποιοδήποτε μέρος ενός αρχείου και πολλά άλλα.

 

Σχετικά με τη χειραγώγηση εγγράφων του Microsoft OneNote

Όσοι έχουν εργαστεί με την εφαρμογή Microsoft OneNote μπορεί να έχουν παρατηρήσει την παρουσία αρχείων .onetoc2 στο φάκελο του σημειωματάριου. Το Microsoft OneNote δημιουργεί δυαδικό αρχείο .onetoc2 ως Πίνακας Περιεχομένων για τη διατήρηση ενός ευρετηρίου σχετικά με τη σειρά των διαφορετικών ενοτήτων λήψης σημειώσεων σε ένα σημειωματάριο. Το σημειωματάριο είναι μια συλλογή αρχείων ενοτήτων που αποθηκεύονται στον ίδιο κατάλογο. Το αρχείο .onetoc2 χρησιμοποιεί μια συλλογή ιδιοτήτων για να καθορίσει ρυθμίσεις όπως η σειρά των ενοτήτων μέσα στο σημειωματάριο και το χρώμα του σημειωματάριου.

Σχετικά με τη μορφή αρχείου JPEG

Το JPEG είναι ένας τύπος μορφής εικόνας που αποθηκεύεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συμπίεσης με απώλειες. Η εικόνα εξόδου, ως αποτέλεσμα της συμπίεσης, είναι μια αντιστάθμιση μεταξύ του μεγέθους αποθήκευσης και της ποιότητας της εικόνας. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν το επίπεδο συμπίεσης για να επιτύχουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας ενώ ταυτόχρονα να μειώσουν το μέγεθος αποθήκευσης. Η ποιότητα της εικόνας επηρεάζεται αμελητέα εάν εφαρμοστεί συμπίεση 10:1 στην εικόνα. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή συμπίεσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας. Η μορφή αρχείου εικόνας JPEG τυποποιήθηκε από την Joint Photographic Experts Group και, ως εκ τούτου, το όνομα JPEG. Η μορφή ήταν η επιλογή αποθήκευσης και μετάδοσης φωτογραφικών εικόνων στο διαδίκτυο. Σχεδόν όλα τα λειτουργικά συστήματα έχουν πλέον προγράμματα προβολής που υποστηρίζουν την οπτικοποίηση εικόνων JPEG, οι οποίες συχνά αποθηκεύονται και με επέκταση JPG. Ακόμη και τα προγράμματα περιήγησης ιστού υποστηρίζουν την οπτικοποίηση εικόνων JPEG.

Free App to Convert ONETOC2 to JPEG

Check our live demos for OneNote Converter with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your ONETOC2 file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant JPEG file.

Άλλες υποστηριζόμενες ONETOC2 μετατροπές από το .NET

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το ONETOC2 σε πολλές άλλες μορφές αρχείων:

ONETOC2 TO BMP (Bitmap Image File)
ONETOC2 TO GIF (Graphic Image File)
ONETOC2 TO JPEG (JPEG Image)
ONETOC2 TO ONE (Microsoft OneNote Document)
ONETOC2 TO PDF (Portable Document Format)
ONETOC2 TO PNG (Portable Network Graphics)
ONETOC2 TO TIFF (Tagged Image File Format)