Kroki, aby przekonwertować ONE na TIFF

Aspose.Note dla Javy to interfejs API do przetwarzania, przeglądania lub konwertowania plików programu Microsoft OneNote do formatu PDF, JPG, PNG, BMP i formaty obrazów TIFF. Jest to samodzielne, przyjazne dla użytkownika i szybkie API aplikacji, które nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Obsługuje rozszerzenia .one i .onenote z wysoką wydajnością konwersji.


Rozpocznij pracę z interfejsem API programu Java OneNote

Aspose.NOTE dla .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

  1. Możesz łatwo używać Aspose.Note dla Java bezpośrednio z projektu opartego na Aspose Maven Repository i dołączyć biblioteki do swojego pom.xml .
  2. Alternatywnie możesz pobrać plik ZIP z plików do pobrania.

Kroki konwersji ONE na TIFF przy użyciu Javy

Aspose.NOTE ułatwia programistom ładowanie i konwertowanie JEDNEGO pliku do formatu BMP w zaledwie kilku wierszach kodu.

  1. Załaduj JEDEN plik z klasą dokumentu
  2. Utwórz obiekt ImageSaveOptions z parametrem SaveFormat.TIFF.
  3. Wywołaj metodę Document.SaveONE Co to jest ONE Format pliku

Pliki reprezentowane przez rozszerzenie .ONE są tworzone przez aplikację Microsoft OneNote. Program OneNote umożliwia zbieranie informacji za pomocą aplikacji tak, jakbyś używał szkicownika do robienia notatek. Pliki programu OneNote mogą zawierać różne elementy, które można umieszczać w nieustalonych lokalizacjach na stronach dokumentów. Elementy te mogą zawierać tekst, cyfrowe pismo odręczne i obiekty skopiowane z innych aplikacji, w tym obrazy, rysunki i klipy multimedialne (audio/wideo). Firma Microsoft oferuje teraz wersję online programu OneNote w ramach usługi Office365, w której notatki można udostępniać innym użytkownikom programu OneNote przez Internet.

TIFF Co to jest TIFF Format pliku

TIFF lub TIF, Tagged Image File Format, reprezentuje obrazy rastrowe przeznaczone do użytku na różnych urządzeniach zgodnych z tym standardem formatu plików. Jest w stanie opisywać dane obrazu dwupoziomowego, w skali szarości, w palecie kolorów i w pełnym kolorze w kilku przestrzeniach kolorów. Obsługuje zarówno stratne, jak i bezstratne schematy kompresji, aby wybrać między przestrzenią a czasem dla aplikacji korzystających z formatu. Format jest rozszerzalny i przeszedł kilka zmian, co pozwala na włączenie nieograniczonej ilości informacji prywatnych lub informacji specjalnego przeznaczenia. Format nie jest zależny od maszyny i jest wolny od ograniczeń, takich jak procesor, system operacyjny lub systemy plików.

Inne obsługiwane ONE konwersje przy użyciu języka Java

Możesz także przekonwertować ONE na wiele innych formatów plików:

ONE TO BMP (Bitmap Image File)
ONE TO GIF (Graphic Image File)
ONE TO JPEG (JPEG Image)
ONE TO PDF (Portable Document Format)
ONE TO PNG (Portable Network Graphics)
ONE TO TIFF (Tagged Image File Format)