Kroki, aby przekonwertować ONETOC2 na PDF

Aspose.Note dla Javy to interfejs API do przetwarzania, przeglądania lub konwertowania plików programu Microsoft OneNote do formatu PDF, JPG, PNG, BMP i formaty obrazów TIFF. Jest to samodzielne, przyjazne dla użytkownika i szybkie API aplikacji, które nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Obsługuje rozszerzenia .one i .onenote z wysoką wydajnością konwersji.


Rozpocznij pracę z interfejsem API programu Java OneNote

Aspose.NOTE dla .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

  1. Możesz łatwo używać Aspose.Note dla Java bezpośrednio z projektu opartego na Aspose Maven Repository i dołączyć biblioteki do swojego pom.xml .
  2. Alternatywnie możesz pobrać plik ZIP z plików do pobrania.

Kroki konwersji ONETOC2 na PDF przy użyciu Javy

Aspose.NOTE ułatwia programistom ładowanie i konwertowanie JEDNEGO pliku do formatu BMP w zaledwie kilku wierszach kodu.

  1. Załaduj JEDEN plik z klasą dokumentu
  2. Utwórz obiekt ImageSaveOptions z parametrem SaveFormat.PDF.
  3. Wywołaj metodę Document.SaveONETOC2 Co to jest ONETOC2 Format pliku

Ci, którzy pracowali z aplikacją Microsoft OneNote, mogli zauważyć obecność plików .onetoc2 w folderze notatnika. Microsoft OneNote tworzy binarny plik .onetoc2 jako spis treści do przechowywania indeksu dotyczącego kolejności różnych sekcji notatek w notatniku. Notatnik to zbiór plików sekcji, które są przechowywane w tym samym katalogu. Plik .onetoc2 wykorzystuje zbiór właściwości do określania ustawień, takich jak kolejność sekcji w notatniku i kolor notatnika.

PDF Co to jest PDF Format pliku

Portable Document Format (PDF) to rodzaj dokumentu stworzony przez firmę Adobe w latach 90. Celem tego formatu plików było wprowadzenie standardu reprezentacji dokumentów i innych materiałów referencyjnych w formacie niezależnym od oprogramowania użytkowego, sprzętu oraz systemu operacyjnego. Pliki PDF można otwierać w programie Adobe Acrobat Reader/Writer, a także w większości nowoczesnych przeglądarek, takich jak Chrome, Safari, Firefox za pośrednictwem rozszerzeń/wtyczek. Większość dostępnych na rynku pakietów oprogramowania oferuje również konwersję dokumentów do formatu PDF bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. W ten sposób format pliku PDF ma pełną zdolność do przechowywania informacji, takich jak tekst, obrazy, hiperłącza, pola formularzy, multimedia, podpisy cyfrowe, załączniki, metadane, funkcje geoprzestrzenne i obiekty 3D, które mogą stać się częścią dokumentu źródłowego.

Inne obsługiwane ONETOC2 konwersje przy użyciu języka Java

Możesz także przekonwertować ONETOC2 na wiele innych formatów plików:

ONETOC2 TO BMP (Bitmap Image File)
ONETOC2 TO GIF (Graphic Image File)
ONETOC2 TO JPEG (JPEG Image)
ONETOC2 TO PDF (Portable Document Format)
ONETOC2 TO PNG (Portable Network Graphics)
ONETOC2 TO TIFF (Tagged Image File Format)