Kroki, aby przekonwertować ONETOC2 na PNG

Aspose.Note dla Javy to interfejs API do przetwarzania, przeglądania lub konwertowania plików programu Microsoft OneNote do formatu PDF, JPG, PNG, BMP i formaty obrazów TIFF. Jest to samodzielne, przyjazne dla użytkownika i szybkie API aplikacji, które nie wymaga żadnego dodatkowego oprogramowania. Obsługuje rozszerzenia .one i .onenote z wysoką wydajnością konwersji.


Rozpocznij pracę z interfejsem API programu Java OneNote

Aspose.NOTE dla .NET jest obsługiwany we wszystkich głównych systemach operacyjnych. Upewnij się tylko, że spełniasz następujące wymagania wstępne.

  1. Możesz łatwo używać Aspose.Note dla Java bezpośrednio z projektu opartego na Aspose Maven Repository i dołączyć biblioteki do swojego pom.xml .
  2. Alternatywnie możesz pobrać plik ZIP z plików do pobrania.

Kroki konwersji ONETOC2 na PNG przy użyciu Javy

Aspose.NOTE ułatwia programistom ładowanie i konwertowanie JEDNEGO pliku do formatu BMP w zaledwie kilku wierszach kodu.

  1. Załaduj JEDEN plik z klasą dokumentu
  2. Utwórz obiekt ImageSaveOptions z parametrem SaveFormat.PNG.
  3. Wywołaj metodę Document.SaveONETOC2 Co to jest ONETOC2 Format pliku

Ci, którzy pracowali z aplikacją Microsoft OneNote, mogli zauważyć obecność plików .onetoc2 w folderze notatnika. Microsoft OneNote tworzy binarny plik .onetoc2 jako spis treści do przechowywania indeksu dotyczącego kolejności różnych sekcji notatek w notatniku. Notatnik to zbiór plików sekcji, które są przechowywane w tym samym katalogu. Plik .onetoc2 wykorzystuje zbiór właściwości do określania ustawień, takich jak kolejność sekcji w notatniku i kolor notatnika.

PNG Co to jest PNG Format pliku

PNG, Portable Network Graphics, odnosi się do formatu pliku obrazu rastrowego, który wykorzystuje kompresję bezstratną. Ten format pliku został utworzony jako zamiennik formatu Graphics Interchange Format (GIF) i nie ma ograniczeń praw autorskich. Jednak format pliku PNG nie obsługuje animacji. Format pliku PNG obsługuje bezstratną kompresję obrazu, co czyni go popularnym wśród użytkowników. Z biegiem czasu PNG ewoluował jako jeden z najczęściej używanych formatów plików graficznych. Prawie wszystkie systemy operacyjne obsługują otwieranie plików PNG. Na przykład przeglądarka Microsoft Windows ma możliwość otwierania plików PNG, ponieważ system operacyjny ma domyślnie obsługę dostępną w ramach instalacji.

Inne obsługiwane ONETOC2 konwersje przy użyciu języka Java

Możesz także przekonwertować ONETOC2 na wiele innych formatów plików:

ONETOC2 TO BMP (Bitmap Image File)
ONETOC2 TO GIF (Graphic Image File)
ONETOC2 TO JPEG (JPEG Image)
ONETOC2 TO PDF (Portable Document Format)
ONETOC2 TO PNG (Portable Network Graphics)
ONETOC2 TO TIFF (Tagged Image File Format)