Aspose.Note för Java är ett funktionsrikt OneNote API som gör det möjligt för Java-applikationer att dynamiskt interagera med OneNote-dokument utan att behöva någon annan programvara. API ger utvecklarna möjlighet att skapa, läsa, manipulera och exportera innehållet i Microsoft OneNote-filformatet. API:et tillåter också hantering av bilagor, text, hyperlänkar, tabeller, taggar och textstilar.
OneNote API är lätt att använda, sparar tid och utvecklare kan skapa robusta lösningar med mindre kod. Utöver det är det en fristående komponent som inte kräver några andra verktyg eller programvara för att fungera med OneNote-filer.

Avancerade Java OneNote-biblioteksfunktioner

Konvertera OneNote-dokument till PDF samtidigt som du bevarar bildhyperlänkar

Spara filen för att streama

Hämta bifogade filer samt extrahera bilder

Lägg till hyperlänkar till dokument

Extrahera text från dokumenttabellen

Få information om Outlook-uppgifter från OneNote-dokument

Ersätt text från sidor

Bestämmelse för att ställa in lokaler

Extrahera bilder från OneNote-filer

Lägg till alternativ för att komprimera bilder medan du konverterar till PDF

Standardteckensnitt för Note-dokument

API-funktioner i dokumentation

Du kan se hela listan över Aspose.Note-funktioner i vår dokumentation. Att använda Aspose.Note erbjuder ett brett utbud av funktioner för att skapa, läsa, manipulera och spara projektfiler:

 • Återge text och bilder från OneNote-fil till rasterbilder (BMP, PNG, JPEG, GIF, TIFF).
 • Återge text och bilder från OneNote-fil till Portable Document Format (PDF ).
 • Ladda ett OneNote-dokument, redigera det och spara det sedan i OneNote-format.
 • Infoga en bild i OneNote-dokumentet.
 • Parsning och export av olika format av numrerade listor.
 • Navigering genom OneNote Document Object Model.
 • Textextraktion - extrahera text från valfri del av en OneNote-fil.
 • Läs textformatering och layoutinformation (storlekar och positioner) genom objektmodellen.
 • Ersätt och infoga text och andra element och exportera till renderingsformat som stöds.
 • Överensstämmer med FIPS 186-4-standarden och FIPS-kompatibel version av Bouncy Castle-användning i API

Rendera OneNote-filer till PDF- och bildformat

Med hjälp av API kan utvecklare öppna ONE-filer och exportera dem till PDF och populära bildformat inklusive BMP, JPEG, PNG, GIF och TIFF, med hög kvalitet. Utvecklare kan anpassa genom att konfigurera PageSetup-aspekter för de resulterande formaten med fast layout, inklusive sidnummer som ska renderas, resulterande sidstorlek eller ställa in bildkomprimeringen för de inbäddade bilderna.

Spara fil i olika format - Java  // load the file for conversion

  Document onedct= new Document(dir + "template.one");

  // Convert ONE to PDF, JPEG and TIFF

  onedct.save(dir + "output.pdf", SaveFormat.Pdf);

  onedct.save(dir + "output.jpg", SaveFormat.Jpeg);

  onedct.save(dir + "output.tiff", SaveFormat.Tiff);


Du kan prova online NOTE Converter.

Du kan också konvertera One, Onetoc2, filer till många andra filformat, inklusive några som anges nedan:

Få åtkomst till data från filer

Aspose.Note för Java låter dig ladda OneNote-dokument i ditt Java-skrivbord och webbapplikationer, vilket gör att du kan komma åt data för olika objekt som sidor, text, bilder, tabeller, bilagor, taggar och så vidare.

Skriv ut OneNote-dokument enkelt

API stöder utskrift av OneNote-filer med olika alternativ. Man kan skriva ut med ett specifikt jobbnamn eller välja ett antal sidor för utskrift eller skriva ut med standardinställningarna.

Skriv ut fil till standardskrivare - Java


   
  String dataDir = Utils.getSharedDataDir(AlternativeText.class) + "load/";
		
  Document document = new Document(dataDir + "Aspose.one");

  document.print();

  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.NOTE erbjuder individuella NOTE-bearbetnings-API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: