Microsoft OneNote-konvertering via Java

Konvertera Microsoft OneNote till PDF och bilder inklusive BMP, JPG, PNG, TIFF för att bygga plattformsoberoende Java-applikationer.

 

Aspose.Note för Java är ett funktionsrikt OneNote API som gör det möjligt för Java-applikationer att dynamiskt interagera med OneNote-dokument utan att behöva någon annan programvara. API ger utvecklarna möjlighet att skapa, läsa, manipulera och exportera innehållet i Microsoft OneNote-filformatet. API:et tillåter också hantering av bilagor, text, hyperlänkar, tabeller, taggar och textstilar.

OneNote API är lätt att använda, sparar tid och utvecklare kan skapa robusta lösningar med mindre kod. Utöver det är det en fristående komponent som inte kräver några andra verktyg eller programvara för att fungera med OneNote-filer. Närhelst det finns behov av att manipulera Microsoft OneNote-filer inom din organisations specialbyggda programvara, hjälper OneNote API att göra det genom att förbättra din applikationsfunktionalitet. Det är ett fristående API utan att behöva installera Microsoft OneNote eller någon annan programvara. Programmerare kan enkelt integrera den för att omvandla .one-tilläggsfiler till önskat format som BMP, GIF, JPEG, PNG eller TIFF bildformat eller PDF-filer.

Konvertera OneNote till bilder JPG, PNG, BMP, TIFF

Med hjälp av OneNote API kan utvecklare enkelt konvertera Microsoft® OneNote one / onetoc2 till bildformat. Konverteringsprocessen är att ladda anteckningsfilerna med Document class . Skapa ImageSaveOptions-objekt med SaveFormat.Imageformat som ska användas som parameter inom SaveFormat . Förutom skrivbordsprogramvarulösningar är det lätt att integrera i webbbaserade applikationer för webbläsarbaserade en till bildkonverteringslösningar.

Java Code for Microsoft OneNote to Image Files Conversion

1. // Path of document directory.
2. String dirPath = Utils.getSharedDataDir(SaveOneNoteDocToStream.class) + "load/";
3. 
4. // Load the file into Aspose.Note using Document class.
5. Document oneFile = new Document(dirPath + "sourceFile.one");
6. 
7. // Images conversion options
8. ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(SaveFormat.Jpeg);
9. 
10. String outputFile = dirPath + "oneToImage.jpeg";
11. 
12. // Save the document.
13. oneFile.save(outputFile, options);
 

OneNote till PDF-konvertering

När det gäller bildkonvertering är processen att konvertera OneNote one och onetoc2 till PDF nästan densamma. Använd Document class , ladda OneNote-filer. Efter att ha laddat dokumentet, anropa sparmetoden med outout PDF-fil och SaveFormat .Pdf som parametrar. Konverteringstiden varierar från fil till fil beroende på dokumentstorlek.

Java Code to Convert OneNote to PDF

1. // The path to the documents directory.
2. String dirPath = Utils.getSharedDataDir(SaveOneNoteDocToStream.class) + "load/";
3. 
4. // Load the document into Aspose.Note.
5. Document oneFile = new Document(dirPath + "sourceFile.one");
6. 
7. dirPath = dirPath + "oneFiletoPdf_out.pdf";
8. 
9. // Save the document.
10. oneFile.save(dirPath, new PdfSaveOptions());