Aspose.Note för .NET är ett fristående OneNote-dokumentmanipulerings-API. Applikationer kan enkelt tillhandahålla funktionalitet som att läsa, konvertera, skapa, redigera och manipulera Microsoft OneNote-filer samt manipulera elementen i OneNote-böcker och sedan exportera till olika format.

Använda API från Aspose.Note-utvecklare kan ladda dokument, rendera text och bilder från OneNote-fil till flera format, navigera genom dokumentobjektmodellen, extrahera text från valfri del av en fil och mycket mer. Genom att även använda vårt API för att arbeta med OneNote-dokument kan du hitta lösningar på problem relaterade till OneNote 2013-klientapplikationer. Vår dokumentation innehåller allmän information om API:t, grundläggande kommandon, exempel och mycket annat information. Aspose.Note API tillåter användaren att programmatiskt komma åt innehållet i OneNote-filer, redigera det och spara det på nytt. Användaren kan också göra ändringar inte i hela dokumentet, utan i ett visst avsnitt eller en del av det.

Avancerade .NET Microsoft Project API-funktioner

Läs OneNote-dokument

Läs egenskaperna hos olika objekt

Spara dokumentet som bild:
(JPEG, BMP, PNG)

Extrahera bilder från ett dokument

Exportera dokument till PDF

Extrahera text från dokumentet

Läs och ändra information om vilken sida som helst i ett dokument

Infoga bild på OneNote-sidan

Infoga tabell, extrahera text från tabell & lås tabellkolumner

Tagga viktiga anteckningar i dokumentet

Bifoga en fil till OneNote-dokumentet

Manipulera med hyperlänkar i text- och bildelement

API-funktioner i dokumentation

Du kan se hela listan över Aspose.Note-funktioner i vår dokumentation. Att använda Aspose.Note erbjuder ett brett utbud av funktioner för att skapa, läsa, manipulera och spara projektfiler:

 • Återge text och bilder från OneNote-fil till rasterbilder (BMP, PNG, JPEG, GIF, TIFF).
 • Återge text och bilder från OneNote-fil till Portable Document Format (PDF ).
 • Ladda ett OneNote-dokument, redigera det och spara det sedan i OneNote-format.
 • Infoga en bild i OneNote-dokumentet.
 • Parsning och export av olika format av numrerade listor.
 • Navigering genom OneNote Document Object Model.
 • Textextraktion - extrahera text från valfri del av en OneNote-fil.
 • Läs textformatering och layoutinformation (storlekar och positioner) genom objektmodellen.
 • Ersätt och infoga text och andra element och exportera till renderingsformat som stöds.
 • Överensstämmer med FIPS 186-4-standarden och FIPS-kompatibel version av Bouncy Castle-användning i API

Konvertera OneNote-filer till olika format

Utvecklare kan enkelt ladda ONE-filer och rendera dem i olika bildformat TIFF, JPEG, GIF, PNG och BMP. Dessutom stöder API konvertering av OneNote-dokument till PDF-format för enkel delning .

Spara dokumentet i olika format - C#  // load the file to be converted

  var odoc = new Aspose.Note.Document(dir + "template.one");

  // save in different formats

  odoc.Save(dir + "output.pdf", Aspose.Note.SaveFormat.pdf);

  odoc.Save(dir + "output.jpg", Aspose.Note.SaveFormat.jpeg);

  odoc.Save(dir + "output.tiff", Aspose.Note.SaveFormat.tiff);


Du kan prova online NOTE Converter.

Du kan också konvertera One, Onetoc2, filer till många andra filformat, inklusive några som anges nedan:

Manipulera OneNote-objekt

Aspose.Note för .NET gör det möjligt att komma åt och läsa egenskaperna för olika objekt som dokument, sidor, text och bildelement genom dess objektmodell. Dessutom ger biblioteket användare tillgång till OneNote-bokens bildegenskaper, inklusive filnamn, bredd, höjd, filtillägg, datum för senaste ändring, etc.

Skriv ut OneNote-filer

Aspose.Note för .NET tillåter utskrift av dokument med olika alternativ, med bara några rader kod. Du kan välja att skriva ut med standardinställningarna, skriva ut med ett specifikt jobbnamn eller välja att skriva ut ett antal sidor. Dessutom kan du också ange skrivarinställningar som sidlayout och marginaler.

Skriv ut OneNote-dokument till standardskrivare - C#


   
  // The path to the documents directory.
  string dataDir = RunExamples.GetDataDir_LoadingAndSaving();

  var document = new Aspose.Note.Document(dataDir + "Aspose.one");

  document.Print();


 

Microsoft Office OneNote Automation - behövs inte

Aspose.Note för .NET är byggd med hanterad kod som inte behöver Microsoft Office eller Microsoft OneNote för att vara installerad på maskinen för att fungera med OneNote-filer. Det är ett perfekt automationsalternativ för Microsoft OneNote när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.
  

Support and Learning Resources

  
  

Aspose.NOTE erbjuder individuella NOTE-bearbetnings-API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: