Microsoft OneNote-konvertering via C#

Konvertera Microsoft OneNote till PDF och bilder inklusive BMP, JPG, PNG, TIFF för att bygga plattformsoberoende .NET-applikationer.

 

OneNote är ett Office-program för att skapa, redigera och spara anteckningar. Dessutom kan nästan vilket innehåll som helst infogas i OneNote, inklusive en tabell, en bild, en länk, en utskrift av en fil, ett videoklipp, en ljudinspelning och så vidare.

Det finns inget behov av Microsoft OneNote-installation i ditt system när du arbetar med OneNote-filer, om ditt system är .NET-baserat kan .NET-applikationer hantera OneNote-filer enkelt efter *.NET OneNote API * integration. Det fungerar som fristående och användarvänligt, utvecklare kan enkelt integrera det för att omvandla .onetoc2-tilläggsfiler till önskat format som PDF och BMP, GIF, JPEG, PNG eller TIFF bildformat. Appen stöder redigering. teckenkonvertering och igenkänning. Vårt verktyg låter dig konvertera OneNote till valfri bild och andra format. Detta är praktiskt, särskilt om du behöver kopiera information från ett visitkort från OneNote.

OneNote-konvertering

API tillhandahåller Document class för att ladda OneNote-filer. Efter att ha laddat dokumentet, anropa metoden Spara med outout PDF-fil och SaveFormat .Pdf som parametrar . En till PDF-konvertering är snabb, beror på filstorlek men tar normalt några sekunder.

1. // load the ONE in an object of Document 

2. var onetopdf = new Document("sourceFile.one");

3. // save ONE as PDF 

4. onetopdf.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf); 

Konvertera OneNote till bilder JPG, PNG, BMP, TIFF och mer

Precis som PDF-konvertering är processen att konvertera Microsoft OneNote till bildformat nästan densamma. Det är att ladda OneNote-filen och anropa Save-metoden, vilket ger den relevanta bilden och SaveFormat.Imageformat som parametrar. Förutom skrivbordsprogram är det också lätt att integrera i webbbaserade applikationer för webbläsarbaserade onetoc2 till bildkonverteringslösningar.

1. // load the ONE in an object of Document 

2. var onetoImage = new Document("sourceFile.one");

3. // save ONE as PNG. For other image formats Bmp, Jpeg, Gif etc. Use appropraite format with SaveFormat

4. onetoImage.Save("output.png", SaveFormat.Png);