Konvertera ONETOC2 till GIF via C#

Exportera OneNote® ONETOC2 till GIF på .NET Framework, .NET Core.

 

Hur man konverterar ONETOC2 till GIF med C#

För att konvertera ONETOC2 till GIF använder vi Aspose.Note för .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulation och konvertering för C#-plattformen. Öppna pakethanteraren NuGet, sök efter Aspose.Note och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Package Manager Console Command

PM> Install-Package Aspose.Note

Steg för att konvertera ONETOC2 till GIF via C#

Aspose.NOTE gör det enkelt för utvecklarna att ladda och konvertera ONETOC2-filer till GIF på bara några rader kod.

  1. Ladda filen ONETOC2 med Document class
  2. Anropa metoden Document.Save
  3. Skicka sökväg för utdatafil och SaveFormat.GIF som parametrar

Systemkrav

Aspose.NOTE för .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

  1. Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core och PHP, VBScript, Delphi, C++ via COM Interop.
  2. Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
  3. Aspose.NOTE för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.

Ett fristående OneNote Document Manipulation Library som kan läsa, skapa, redigera och konvertera Microsoft OneNote-filer. OneNote API erbjuder också att ladda dokument, rendera text och bilder, navigera genom dokumentobjektmodellen, extrahera text från valfri del av en fil och mer.

 

Om Microsoft OneNote Document Manipulation

De som har arbetat med Microsoft OneNote-applikationen kan ha märkt närvaron av .onetoc2-filer i anteckningsbokens mapp. Microsoft OneNote skapar en binär .onetoc2-fil som innehållsförteckning för att hålla ett index över ordningen av olika anteckningsavsnitt i en anteckningsbok. En anteckningsbok är en samling avsnittsfiler som är lagrade i samma katalog. .onetoc2-filen använder en samling egenskaper för att ange inställningar som ordning på sektioner i anteckningsboken och färgen på anteckningsboken.

Om filformatet GIF

En GIF eller Graphical Interchange Format är en typ av mycket komprimerad bild. Ägs av Unisys, GIF använder LZW-komprimeringsalgoritmen som inte försämrar bildkvaliteten. För varje bild tillåter GIF vanligtvis upp till 8 bitar per pixel och upp till 256 färger är tillåtna över hela bilden. I motsats till en JPEG-bild, som kan visa upp till 16 miljoner färger och ganska tangerar gränserna för det mänskliga ögat. När internet dök upp förblev GIF det bästa valet eftersom de krävde låg bandbredd och kompatibla för grafiken som konsumerar solida färgområden. En animerad GIF kombinerar många bilder eller ramar till en enda fil och visar dem i en sekvens för att generera ett animerat klipp eller en kort video. Färgbegränsningarna är upp till 256 för varje bildruta och är sannolikt den minst lämpade för att återge andra bilder och fotografier med färggradient.

Free App to Convert ONETOC2 to GIF

Check our live demos for OneNote Converter with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your ONETOC2 file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant GIF file.

Andra ONETOC2-omvandlingar som stöds av .NET

Du kan också konvertera ONETOC2 till många andra filformat:

ONETOC2 TO BMP (Bitmap Image File)
ONETOC2 TO GIF (Graphic Image File)
ONETOC2 TO JPEG (JPEG Image)
ONETOC2 TO ONE (Microsoft OneNote Document)
ONETOC2 TO PDF (Portable Document Format)
ONETOC2 TO PNG (Portable Network Graphics)
ONETOC2 TO TIFF (Tagged Image File Format)