ONE File Viewer för .NET

EN fil utan något beroende av Microsoft OneNote-applikationen.

 

Hur man visar EN fil med C#

För att se EN fil använder vi

Aspose.Note for .NET

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för C#-plattform som kan användas med alla tittare. Öppna paketet

NuGet

manager, sök efter Aspose.Note och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Package Manager Console Command

PM> Install-Package Aspose.Note

Steg för att se ONE via C#

Aspose.Note gör det enkelt för utvecklarna att se den ena filen med bara några rader kod.

 1. Ladda en fil med Document class
 2. Anropa metoden Document.Save
 3. Skicka sökväg för utdatafil och SaveFormat.Html som parametrar

Systemkrav

Aspose.Note för .NET stöds på alla större operativsystem. Se bara till att du har följande förutsättningar.

 1. Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core
 2. Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio
 3. Aspose.Note för .NET som refereras till i ditt projekt

Aspose.Note API hanterar Microsoft OneNote-filformat utan Microsoft OneNote-beroenden. ONE kan enkelt ladda, skapa, ändra och konvertera Microsoft OneNote-filer. Dessutom kan ONE manipulera elementen i OneNote-böcker, rendera text och bilder från OneNote-fil till olika format.

 

Vad är en .ONE-filer

Filtillägget .one är associerat med Microsoft OneNote-applikationen, som är ett program som du kan göra anteckningar med. Anteckningar från OneNote-appen kan delas med andra användare, och du kan organisera dem och utföra andra åtgärder. Dokument som är associerade med denna programvara har tillägget .one. Det är värt att notera att dessa filer kan lagra inte bara text, utan också bilder, såväl som animationer och video.

Hur läser man filtillägget .ONE?

För att läsa .one-filen måste du ha speciell programvara. det kan antingen vara ett Microsoft Office 365-paket och du måste ha ett Microsoft Office-konto. Beroende på vilket operativsystem du använder, oavsett om det är Mac, Windows eller Linux, kanske du kan installera ytterligare programvara som hjälper dig att öppna .one-filer på din PC. Men om du arbetar i ett företag eller på en annan institution där ytterligare programvara inte kan installeras på din PC, kommer Aspos-applikationen att hjälpa dig. För det första är det gratis. För det andra kräver det ingen installation på din PC. Alla operationer för att visa .one-filer du kan göra online. Och vid behov kan du använda våra andra applikationer och konvertera en fil till andra format.

Free App to View ONE

Check our live demos to View ONE with following benefits.

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your ONE file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant ONE file.
 

C#-kod för att se ONE

string output = System.IO.Path.GetTempPath() + Guid.NewGuid().ToString() + ".html";

// load the OneNote ONE file
var document = new Aspose.Note.Document("template.one");

// create HtmlSaveOptions and set export options
var options = new Aspose.Note.Saving.HtmlSaveOptions()
  {
    ExportCss = Aspose.Note.Saving.Html.ResourceExportType.ExportEmbedded,
    ExportFonts = Aspose.Note.Saving.Html.ResourceExportType.ExportEmbedded,
    ExportImages = Aspose.Note.Saving.Html.ResourceExportType.ExportEmbedded
  };

// save OneNote ONE in HTML format
document.Save(output, options);

// load resultant HTML in default browser
System.Diagnostics.Process.Start(output);

Other Viewer Options