Các bước chuyển đổi ONE sang BMP

Aspose.Note dành cho Java là một API để xử lý, xem hoặc chuyển đổi các tệp Microsoft OneNote sang PDF, JPG, PNG, BMP và định dạng hình ảnh TIFF. Nó là một API ứng dụng nhanh, thân thiện với người dùng và độc lập và không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Nó hỗ trợ các phần mở rộng .one và .onenote với khả năng chuyển đổi hiệu suất cao.


Bắt đầu với Java OneNote API

Aspose.NOTE cho .NET được hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành chính. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau đây.

  1. Bạn có thể dễ dàng sử dụng Aspose.Note for Java trực tiếp từ dự án dựa trên Kho lưu trữ Aspose Maven và bao gồm các thư viện trong tệp pom.xml của bạn .
  2. Ngoài ra, bạn có thể lấy tệp ZIP từ tải xuống.

Các bước để chuyển đổi ONE thành BMP bằng Java

Aspose.NOTE giúp các nhà phát triển dễ dàng tải và chuyển đổi MỘT tệp thành BMP chỉ trong một vài dòng mã.

  1. Tải MỘT tệp với lớp Tài liệu
  2. Tạo đối tượng ImageSaveOptions với tham số SaveFormat.BMP.
  3. Gọi phương thức Document.SaveONE Những gì là ONE Tập Tin Định Dạng

Tệp đại diện bởi phần mở rộng .ONE được tạo bởi ứng dụng Microsoft OneNote. OneNote cho phép bạn thu thập thông tin bằng cách sử dụng ứng dụng như thể bạn đang sử dụng bảng nháp để ghi chú. Các tệp OneNote có thể chứa các thành phần khác nhau có thể được đặt ở các vị trí không cố định trên các trang tài liệu. Các thành phần này có thể chứa văn bản, chữ viết tay số hóa và các đối tượng được sao chép từ các ứng dụng khác bao gồm hình ảnh, bản vẽ và clip đa phương tiện (âm thanh/video). Microsoft hiện cung cấp phiên bản trực tuyến của OneNote như một phần của Office365 nơi có thể chia sẻ Ghi chú với những người dùng OneNote khác qua internet.

BMP Những gì là BMP Tập Tin Định Dạng

Các tệp có phần mở rộng .BMP đại diện cho các tệp Hình ảnh Bitmap được sử dụng để lưu trữ các hình ảnh kỹ thuật số bitmap. Những hình ảnh này độc lập với bộ điều hợp đồ họa và còn được gọi là định dạng tệp bitmap (DIB) độc lập với thiết bị. Tính độc lập này phục vụ mục đích mở tệp trên nhiều nền tảng như Microsoft Windows và Mac. Định dạng tệp BMP có thể lưu trữ dữ liệu dưới dạng hình ảnh kỹ thuật số hai chiều ở cả định dạng đơn sắc cũng như màu với các độ sâu màu khác nhau.

Chuyển đổi ONE được hỗ trợ khác bằng Java

Bạn cũng có thể chuyển đổi ONE sang nhiều định dạng tệp khác:

ONE TO BMP (Bitmap Image File)
ONE TO GIF (Graphic Image File)
ONE TO JPEG (JPEG Image)
ONE TO PDF (Portable Document Format)
ONE TO PNG (Portable Network Graphics)
ONE TO TIFF (Tagged Image File Format)