Các bước chuyển đổi ONETOC2 sang BMP

Aspose.Note dành cho Java là một API để xử lý, xem hoặc chuyển đổi các tệp Microsoft OneNote sang PDF, JPG, PNG, BMP và định dạng hình ảnh TIFF. Nó là một API ứng dụng nhanh, thân thiện với người dùng và độc lập và không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Nó hỗ trợ các phần mở rộng .one và .onenote với khả năng chuyển đổi hiệu suất cao.


Bắt đầu với Java OneNote API

Aspose.NOTE cho .NET được hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành chính. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau đây.

  1. Bạn có thể dễ dàng sử dụng Aspose.Note for Java trực tiếp từ dự án dựa trên Kho lưu trữ Aspose Maven và bao gồm các thư viện trong tệp pom.xml của bạn .
  2. Ngoài ra, bạn có thể lấy tệp ZIP từ tải xuống.

Các bước để chuyển đổi ONETOC2 thành BMP bằng Java

Aspose.NOTE giúp các nhà phát triển dễ dàng tải và chuyển đổi MỘT tệp thành BMP chỉ trong một vài dòng mã.

  1. Tải MỘT tệp với lớp Tài liệu
  2. Tạo đối tượng ImageSaveOptions với tham số SaveFormat.BMP.
  3. Gọi phương thức Document.SaveONETOC2 Những gì là ONETOC2 Tập Tin Định Dạng

Những ai đã từng làm việc với ứng dụng OneNote của Microsoft có thể nhận thấy sự hiện diện của các tệp .onetoc2 trong thư mục sổ ghi chép. Microsoft OneNote tạo tệp nhị phân .onetoc2 dưới dạng Mục lục để giữ chỉ mục về thứ tự của các phần ghi chú khác nhau trong sổ ghi chép. Sổ ghi chép là một tập hợp các tệp phần được lưu trữ trong cùng một thư mục. Tệp .onetoc2 sử dụng một tập hợp các thuộc tính để chỉ định các cài đặt chẳng hạn như thứ tự các phần trong sổ ghi chép và màu của sổ ghi chép.

BMP Những gì là BMP Tập Tin Định Dạng

Các tệp có phần mở rộng .BMP đại diện cho các tệp Hình ảnh Bitmap được sử dụng để lưu trữ các hình ảnh kỹ thuật số bitmap. Những hình ảnh này độc lập với bộ điều hợp đồ họa và còn được gọi là định dạng tệp bitmap (DIB) độc lập với thiết bị. Tính độc lập này phục vụ mục đích mở tệp trên nhiều nền tảng như Microsoft Windows và Mac. Định dạng tệp BMP có thể lưu trữ dữ liệu dưới dạng hình ảnh kỹ thuật số hai chiều ở cả định dạng đơn sắc cũng như màu với các độ sâu màu khác nhau.

Chuyển đổi ONETOC2 được hỗ trợ khác bằng Java

Bạn cũng có thể chuyển đổi ONETOC2 sang nhiều định dạng tệp khác:

ONETOC2 TO BMP (Bitmap Image File)
ONETOC2 TO GIF (Graphic Image File)
ONETOC2 TO JPEG (JPEG Image)
ONETOC2 TO PDF (Portable Document Format)
ONETOC2 TO PNG (Portable Network Graphics)
ONETOC2 TO TIFF (Tagged Image File Format)