Các bước chuyển đổi ONETOC2 sang PDF

Aspose.Note dành cho Java là một API để xử lý, xem hoặc chuyển đổi các tệp Microsoft OneNote sang PDF, JPG, PNG, BMP và định dạng hình ảnh TIFF. Nó là một API ứng dụng nhanh, thân thiện với người dùng và độc lập và không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Nó hỗ trợ các phần mở rộng .one và .onenote với khả năng chuyển đổi hiệu suất cao.


Bắt đầu với Java OneNote API

Aspose.NOTE cho .NET được hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành chính. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau đây.

  1. Bạn có thể dễ dàng sử dụng Aspose.Note for Java trực tiếp từ dự án dựa trên Kho lưu trữ Aspose Maven và bao gồm các thư viện trong tệp pom.xml của bạn .
  2. Ngoài ra, bạn có thể lấy tệp ZIP từ tải xuống.

Các bước để chuyển đổi ONETOC2 thành PDF bằng Java

Aspose.NOTE giúp các nhà phát triển dễ dàng tải và chuyển đổi MỘT tệp thành BMP chỉ trong một vài dòng mã.

  1. Tải MỘT tệp với lớp Tài liệu
  2. Tạo đối tượng ImageSaveOptions với tham số SaveFormat.PDF.
  3. Gọi phương thức Document.SaveONETOC2 Những gì là ONETOC2 Tập Tin Định Dạng

Những ai đã từng làm việc với ứng dụng OneNote của Microsoft có thể nhận thấy sự hiện diện của các tệp .onetoc2 trong thư mục sổ ghi chép. Microsoft OneNote tạo tệp nhị phân .onetoc2 dưới dạng Mục lục để giữ chỉ mục về thứ tự của các phần ghi chú khác nhau trong sổ ghi chép. Sổ ghi chép là một tập hợp các tệp phần được lưu trữ trong cùng một thư mục. Tệp .onetoc2 sử dụng một tập hợp các thuộc tính để chỉ định các cài đặt chẳng hạn như thứ tự các phần trong sổ ghi chép và màu của sổ ghi chép.

PDF Những gì là PDF Tập Tin Định Dạng

Định dạng Tài liệu Di động (PDF) là một loại tài liệu được Adobe tạo ra vào những năm 1990. Mục đích của định dạng tệp này là giới thiệu một tiêu chuẩn để trình bày tài liệu và tài liệu tham khảo khác ở định dạng độc lập với phần mềm ứng dụng, phần cứng cũng như Hệ điều hành. Các tệp PDF có thể được mở trong Adobe Acrobat Reader/Writer cũng như trong hầu hết các trình duyệt hiện đại như Chrome, Safari, Firefox thông qua các tiện ích mở rộng/plug-in. Hầu hết các bộ phần mềm có sẵn trên thị trường cũng cung cấp tính năng chuyển đổi tài liệu của họ sang định dạng tệp PDF mà không yêu cầu bất kỳ thành phần phần mềm bổ sung nào. Do đó, định dạng tệp PDF có đầy đủ khả năng chứa thông tin như văn bản, hình ảnh, siêu liên kết, trường biểu mẫu, đa phương tiện, chữ ký số, tệp đính kèm, siêu dữ liệu, tính năng Không gian địa lý và đối tượng 3D trong đó có thể trở thành một phần của tài liệu nguồn.

Chuyển đổi ONETOC2 được hỗ trợ khác bằng Java

Bạn cũng có thể chuyển đổi ONETOC2 sang nhiều định dạng tệp khác:

ONETOC2 TO BMP (Bitmap Image File)
ONETOC2 TO GIF (Graphic Image File)
ONETOC2 TO JPEG (JPEG Image)
ONETOC2 TO PDF (Portable Document Format)
ONETOC2 TO PNG (Portable Network Graphics)
ONETOC2 TO TIFF (Tagged Image File Format)