Các bước chuyển đổi ONETOC2 sang PNG

Aspose.Note dành cho Java là một API để xử lý, xem hoặc chuyển đổi các tệp Microsoft OneNote sang PDF, JPG, PNG, BMP và định dạng hình ảnh TIFF. Nó là một API ứng dụng nhanh, thân thiện với người dùng và độc lập và không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Nó hỗ trợ các phần mở rộng .one và .onenote với khả năng chuyển đổi hiệu suất cao.


Bắt đầu với Java OneNote API

Aspose.NOTE cho .NET được hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành chính. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn có các điều kiện tiên quyết sau đây.

  1. Bạn có thể dễ dàng sử dụng Aspose.Note for Java trực tiếp từ dự án dựa trên Kho lưu trữ Aspose Maven và bao gồm các thư viện trong tệp pom.xml của bạn .
  2. Ngoài ra, bạn có thể lấy tệp ZIP từ tải xuống.

Các bước để chuyển đổi ONETOC2 thành PNG bằng Java

Aspose.NOTE giúp các nhà phát triển dễ dàng tải và chuyển đổi MỘT tệp thành BMP chỉ trong một vài dòng mã.

  1. Tải MỘT tệp với lớp Tài liệu
  2. Tạo đối tượng ImageSaveOptions với tham số SaveFormat.PNG.
  3. Gọi phương thức Document.SaveONETOC2 Những gì là ONETOC2 Tập Tin Định Dạng

Những ai đã từng làm việc với ứng dụng OneNote của Microsoft có thể nhận thấy sự hiện diện của các tệp .onetoc2 trong thư mục sổ ghi chép. Microsoft OneNote tạo tệp nhị phân .onetoc2 dưới dạng Mục lục để giữ chỉ mục về thứ tự của các phần ghi chú khác nhau trong sổ ghi chép. Sổ ghi chép là một tập hợp các tệp phần được lưu trữ trong cùng một thư mục. Tệp .onetoc2 sử dụng một tập hợp các thuộc tính để chỉ định các cài đặt chẳng hạn như thứ tự các phần trong sổ ghi chép và màu của sổ ghi chép.

PNG Những gì là PNG Tập Tin Định Dạng

PNG, Đồ họa mạng di động, đề cập đến một loại định dạng tệp hình ảnh raster sử dụng nén không mất dữ liệu. Định dạng tệp này được tạo để thay thế Định dạng trao đổi đồ họa (GIF) và không có giới hạn bản quyền. Tuy nhiên, định dạng tệp PNG không hỗ trợ hình ảnh động. Định dạng tệp PNG hỗ trợ nén hình ảnh không mất dữ liệu khiến nó trở nên phổ biến đối với người dùng. Theo thời gian, PNG đã phát triển thành một trong những định dạng tệp hình ảnh được sử dụng nhiều nhất. Hầu như tất cả các Hệ điều hành đều có hỗ trợ mở tệp PNG. Ví dụ: trình xem Microsoft Windows có khả năng mở các tệp PNG vì theo mặc định, hệ điều hành có hỗ trợ sẵn có như một phần của quá trình cài đặt.

Chuyển đổi ONETOC2 được hỗ trợ khác bằng Java

Bạn cũng có thể chuyển đổi ONETOC2 sang nhiều định dạng tệp khác:

ONETOC2 TO BMP (Bitmap Image File)
ONETOC2 TO GIF (Graphic Image File)
ONETOC2 TO JPEG (JPEG Image)
ONETOC2 TO PDF (Portable Document Format)
ONETOC2 TO PNG (Portable Network Graphics)
ONETOC2 TO TIFF (Tagged Image File Format)