HTML JPG OCR XML JPG
Aspose.OCR for .NET
TEXT

Převést JPG na TEXT přes C#

Převeďte JPG na text v libovolné aplikaci založené na .NET pomocí optického rozpoznávání znaků.

Jak převést JPG na TEXT pomocí C#

K převodu JPG na TEXT použijeme Aspose.OCR for .NET API, které je bohaté na funkce, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C#. Otevřete správce balíčků NuGet, vyhledejte Aspose.OCR a nainstalujte. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.OCR

Kroky k převodu JPG na TEXT přes C#

 1. Vytvořte instanci třídy AsposeOcr
 2. Zavolejte metodu AsposeOCR.RecognizeImage
 3. Předejte cestu k souboru JPG jako parametr
 4. AsposeOCR.RecognizeImage vrátí řetězec s rozpoznaným textem
 5. V případě potřeby převeďte řetězec na soubor TXT

Požadavky na převod

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core a PHP, VBScript, Delphi, C++ přes COM Interop.
 • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.OCR pro .NET DLL odkazovaný ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje převod JPG na TEXT C#

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string riText = ocr.RecognizeImage("template.jpg");
// print text
Console.WriteLine(riText); 
 
 • Bezplatná aplikace pro převod JPG na TEXT

    No need to download or setup anything.
    No need to write any code.
    Just upload your JPG file and hit the "Convert" button.
    You will instantly get the download link for resultant TEXT file.

  Další podporované konverze