HTML JPG OCR XML PNG
Aspose.OCR for .NET
TXT

Převést PNG na TXT přes C#

Převeďte PNG na txt v libovolné aplikaci založené na .NET pomocí optického rozpoznávání znaků.

Jak převést PNG na TXT pomocí C#

K převodu PNG na TXT použijeme Aspose.OCR for .NET API, které je bohaté na funkce, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C#. Otevřete správce balíčků NuGet, vyhledejte Aspose.OCR a nainstalujte. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.OCR

Kroky k převodu PNG na TXT přes C#

 1. Vytvořte instanci třídy AsposeOcr
 2. Zavolejte metodu AsposeOCR.RecognizeImage
 3. Předejte cestu k souboru PNG jako parametr
 4. AsposeOCR.RecognizeImage vrátí řetězec s rozpoznaným txtem
 5. V případě potřeby převeďte řetězec na soubor TXT

Požadavky na převod

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core a PHP, VBScript, Delphi, C++ přes COM Interop.
 • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.OCR pro .NET DLL odkazovaný ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje převod PNG na TXT C#

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string riTxt = ocr.RecognizeImage("template.png");
// print txt
Console.WriteLine(riTxt); 
 
 • Bezplatná aplikace pro převod PNG na TXT

   
   
   
   

  Další podporované konverze