HTML JPG OCR XML TIFF
Aspose.OCR for .NET
TEXT

Převést TIFF na TEXT přes C#

Převeďte TIFF na text v libovolné aplikaci založené na .NET pomocí optického rozpoznávání znaků.

Jak převést TIFF na TEXT pomocí C#

K převodu TIFF na TEXT použijeme Aspose.OCR for .NET API, které je bohaté na funkce, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C#. Otevřete správce balíčků NuGet, vyhledejte Aspose.OCR a nainstalujte. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.OCR

Kroky k převodu TIFF na TEXT přes C#

 1. Vytvořte instanci třídy AsposeOcr
 2. Zavolejte metodu AsposeOCR.RecognizeImage
 3. Předejte cestu k souboru TIFF jako parametr
 4. AsposeOCR.RecognizeImage vrátí řetězec s rozpoznaným textem
 5. V případě potřeby převeďte řetězec na soubor TXT

Požadavky na převod

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core a PHP, VBScript, Delphi, C++ přes COM Interop.
 • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.OCR pro .NET DLL odkazovaný ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje převod TIFF na TEXT C#

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string recognizedText = ocr.RecognizeImage("image.tiff");
// print result
Console.WriteLine(recognizedText); 
 
 • Bezplatná aplikace pro převod TIFF na TEXT

    No need to download or setup anything.
    No need to write any code.
    Just upload your TIFF file and hit the "Convert" button.
    You will instantly get the download link for resultant TEXT file.

  Další podporované konverze