HTML JPG OCR XML TIFF
Aspose.OCR for .NET
TXT

Převést TIFF na TXT přes C#

Převeďte TIFF na txt v libovolné aplikaci založené na .NET pomocí optického rozpoznávání znaků.

Jak převést TIFF na TXT pomocí C#

K převodu TIFF na TXT použijeme Aspose.OCR for .NET API, které je bohaté na funkce, výkonné a snadno použitelné rozhraní API pro manipulaci a konverzi dokumentů pro platformu C#. Otevřete správce balíčků NuGet, vyhledejte Aspose.OCR a nainstalujte. Můžete také použít následující příkaz z konzoly Správce balíčků.

Příkaz konzoly Správce balíčků


PM> Install-Package Aspose.OCR

Kroky k převodu TIFF na TXT přes C#

 1. Vytvořte instanci třídy AsposeOcr
 2. Zavolejte metodu AsposeOCR.RecognizeImage
 3. Předejte cestu k souboru TIFF jako parametr
 4. AsposeOCR.RecognizeImage vrátí řetězec s rozpoznaným txtem
 5. V případě potřeby převeďte řetězec na soubor TXT

Požadavky na převod

 • Microsoft Windows nebo kompatibilní OS s .NET Framework, .NET Core a PHP, VBScript, Delphi, C++ přes COM Interop.
 • Vývojové prostředí jako Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.OCR pro .NET DLL odkazovaný ve vašem projektu.
 

Tento ukázkový kód ukazuje převod TIFF na TXT C#

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string recognizedTxt = ocr.RecognizeImage("image.tiff");
// print result
Console.WriteLine(recognizedTxt); 
 
 • Bezplatná aplikace pro převod TIFF na TXT

   
   
   
   

  Další podporované konverze