HTML JPG OCR XML BMP
Aspose.OCR for .NET
TEXT

BMP konvertálása TEXT-re C# segítségével

Konvertálja a BMP-t szöveggé bármely .NET-alapú alkalmazásban az optikai karakterfelismerés segítségével.

BMP konvertálása TEXT-re C# használatával

A BMP TEXT formátummá alakításához az Aspose.OCR for .NET API-t használjuk, amely funkciókban gazdag, hatékony és könnyen használható dokumentumkezelési és -konverziós API C# platformhoz. Nyissa meg a NuGet csomagkezelőt, keresse meg az Aspose.OCR elemet, és telepítse. A következő parancsot is használhatja a Package Manager konzolból.

Csomagkezelő konzolparancs


PM> Install-Package Aspose.OCR

Lépések a BMP TEXT-re konvertálásához C#-on keresztül

 1. Hozzon létre egy példányt az AsposeOcr osztályból
 2. Hívja meg az AsposeOCR.RecognizeImage metódust
 3. Paraméterként adja meg a BMP fájl elérési útját
 4. Az AsposeOCR.RecognizeImage egy karakterláncot ad vissza felismert szöveggel
 5. Szükség esetén konvertálja a String-et TXT-fájllá

Konverziós követelmények

 • Microsoft Windows vagy kompatibilis operációs rendszer .NET Framework, .NET Core és PHP, VBScript, Delphi, C++ COM Interop segítségével.
 • Fejlesztői környezet, mint a Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.OCR a projektben hivatkozott .NET DLL-hez.
 

Ez a mintakód a BMP SZÖVEG C# átalakítást mutatja

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string riText = ocr.RecognizeImage("template.bmp");
// print text
Console.WriteLine(riText); 
 
 • Ingyenes alkalmazás a BMP szöveggé konvertálásához

    No need to download or setup anything.
    No need to write any code.
    Just upload your BMP file and hit the "Convert" button.
    You will instantly get the download link for resultant TEXT file.

  Egyéb támogatott konverziók