HTML JPG OCR XML TIFF
Aspose.OCR for .NET
TXT

TIFF konvertálása TXT-re C# segítségével

Konvertálja a TIFF-t szöveggé bármely .NET-alapú alkalmazásban az optikai karakterfelismerés segítségével.

TIFF konvertálása TXT-re C# használatával

A TIFF TXT formátummá alakításához az Aspose.OCR for .NET API-t használjuk, amely funkciókban gazdag, hatékony és könnyen használható dokumentumkezelési és -konverziós API C# platformhoz. Nyissa meg a NuGet csomagkezelőt, keresse meg az Aspose.OCR elemet, és telepítse. A következő parancsot is használhatja a Package Manager konzolból.

Csomagkezelő konzolparancs


PM> Install-Package Aspose.OCR

Lépések a TIFF TXT-re konvertálásához C#-on keresztül

 1. Hozzon létre egy példányt az AsposeOcr osztályból
 2. Hívja meg az AsposeOCR.RecognizeImage metódust
 3. Paraméterként adja meg a TIFF fájl elérési útját
 4. Az AsposeOCR.RecognizeImage egy karakterláncot ad vissza felismert szöveggel
 5. Szükség esetén konvertálja a String-et TXT-fájllá

Konverziós követelmények

 • Microsoft Windows vagy kompatibilis operációs rendszer .NET Framework, .NET Core és PHP, VBScript, Delphi, C++ COM Interop segítségével.
 • Fejlesztői környezet, mint a Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.OCR a projektben hivatkozott .NET DLL-hez.
 

Ez a mintakód a TIFF SZÖVEG C# átalakítást mutatja

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string recognizedTxt = ocr.RecognizeImage("image.tiff");
// print result
Console.WriteLine(recognizedTxt); 
 
 • Ingyenes alkalmazás a TIFF szöveggé konvertálásához

   
   
   
   

  Egyéb támogatott konverziók