HTML JPG OCR XML BMP
Aspose.OCR dla .NET
Searchable PDF

Konwertuj PNG na Searchable PDF w C#

Wykonaj optyczne rozpoznawanie znaków na dokumencie PNG i zapisz tekst jako dokument PNG przy użyciu Aspose.OCR z biblioteki .NET.

Jak przekonwertować PNG na Searchable PDF za pomocą C#

Aspose.OCR dla .NET to potężna, ale łatwa w użyciu i opłacalna biblioteka do konwersji obrazów PNG na dokumenty Searchable PDF. Dzięki obsłudze 26 języków opartych na łacinie, cyrylicy i chińskim, najnowocześniejszy mechanizm optycznego rozpoznawania znaków zapewnia doskonałą szybkość i dokładność rozpoznawania, izolując Cię od formuł, sieci neuronowych i innych złożonych szczegółów technicznych. Umożliwia dodanie funkcji OCR do aplikacji .NET w mniej niż 10 wierszach kodu.

Aspose.OCR dla .NET

przetwarza zeskanowane obrazy, a nawet zdjęcia ze smartfona w formacie PNG i tworzy dokumenty PNG zawierające rozpoznany tekst. Aby dodać go do swojego projektu, wystarczy zainstalować Aspose.OCR

NuGet

zapakuj w swój projekt za pomocą następującego polecenia:

Package Manager Console Command


 PM> Install-Package Aspose.OCR

Kroki, aby przekonwertować PNG na Searchable PDF

Dzięki .NET OCR i zaledwie kilku linijkom kodu możesz stworzyć w pełni funkcjonalną aplikację, która konwertuje obraz PNG na dokument Searchable PDF:

 • Utwórz instancję klasy AsposeOcr
 • Wywołaj metodę AsposeOCR.RecognizeImage
 • Przekaż ścieżkę pliku PNG jako parametr
 • AsposeOCR.RecognizeImage zwraca ciąg lub plik typu Searchable PDF

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładu upewnij się, że .NET API zgodne ze specyfikacją NET Standard 2.0 jest zainstalowane w Twoim systemie i wszystkie [zewnętrzne zależności]( https://docs.aspose.com/ocr/net/system-requirements/#external- zależności) pakietu Aspose.OCR są przywoływane w projekcie.

 • Rozwiązanie kompatybilne z NET Standard 2.0+
 • Aspose.OCR dla platformy .NET, do której odwołuje się Twój projekt.

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję PNG na Searchable PDF .NET


// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string riText = ocr.RecognizeImage("template.PNG");
// print text
File. File.WriteAllText("document.Searchable PDF", riText);
 • PNG Co jest PNG Format pliku

  PNG, Portable Network Graphics, odnosi się do formatu pliku obrazu rastrowego, który wykorzystuje kompresję bezstratną. Ten format pliku został utworzony jako zamiennik formatu Graphics Interchange Format (GIF) i nie ma ograniczeń dotyczących praw autorskich. Jednak format pliku PNG nie obsługuje animacji. Format plików PNG obsługuje bezstratną kompresję obrazu, dzięki czemu jest popularny wśród użytkowników. Z biegiem czasu PNG stał się jednym z najczęściej używanych formatów plików graficznych. Prawie wszystkie systemy operacyjne obsługują otwieranie plików PNG. Na przykład przeglądarka Microsoft Windows ma możliwość otwierania plików PNG, ponieważ system operacyjny domyślnie obsługuje wsparcie dostępne w ramach instalacji.

  Czytaj więcej

  Searchable PDF Co jest Searchable PDF Format pliku

  Przeszukiwalne pliki PDF zachowują oryginalny zeskanowany obraz do przeglądania, a także tekst OCR w ukrytej warstwie, która może być używana do wyszukiwania pełnotekstowego w dokumencie lub podświetlania tekstu do operacji kopiowania i wklejania. Pełna konwersja OCR do formatu PDF, bez oryginalnego obrazu, nigdy nie zachowa 100% oryginalnego formatowania, zwłaszcza jeśli dokument zawiera wiele obrazów lub złożony układ.

  Czytaj więcej