Varför Aspose.OMR för C++?

Skapa och känna igen maskinläsbara former av vilken layout och komplexitet som helst i lokala applikationer, webbtjänster eller i molnet. Vår lösning är lämplig för projekt av alla storlekar - från enkla undersökningar och frågesporter till slutprov och val. Klicka på objekten nedan för att lära dig mer om våra funktioner och fördelar.

Illustration ocr

Ingen utrustning behövs

Använd din befintliga kontorskopiator eller till och med en smartphonekamera istället för en specialiserad OMR-läsare.

Fullständig personalisering

Anpassa OMR-formulär genom att lägga till automatiskt genererade QR-koder och streckkoder, bilder, signaturfält och mer.

Pålitliga resultat

Robusta optiska märkesdetektionsalgoritmer tillsammans med förmågan att finjustera igenkänningen garanterar 100 % exakta resultat.

Hela lösningen

Aspose.OMR för C++ stöder hela OMR-arbetsflödet - från att designa ett formulär till att känna igen dess ifyllda papperskopior.

Utvecklarvänlig

Vårt API är extremt lätt att använda även för oerfarna utvecklare. En enkel OMR-applikation kan skrivas i 10 rader kod.

Live-kodexempel

Upplev enkelheten: Konvertera en bild till text på bara tre rader med C++-kod!

Redo att känna igen Redo att känna igen Släpp en fil här eller klicka för att bläddra *

* Genom att ladda upp dina filer eller använda tjänsten godkänner du vår Villkor och Integritetspolicy.

Erkännande resultat
 

Konvertera bild till text

Upptäck fler exempel >
 string file = "source.png";
 AsposeOCRInput source;
 source.url = file.c_str();
 vector<AsposeOCRInput> content = {source};
 
 RecognitionSettings settings;
 settings.language_alphabet = language::eng;
 
 size_t size = 0;
 wchar_t* buffer = asposeocr_serialize_result(result, size);
 wcout << wstring(buffer) << endl;

 asposeocr_free_result(result);

C++ Power Överallt

Aspose.OCR för C++ fungerar sömlöst på vilken plattform som helst.

Microsoft Windows
Linux
MacOS
GitHub
Microsoft Azure
Amazon Web Services
Docker

Filformat som stöds

Aspose.OCR for C++ kan fungera med praktiskt taget alla fil du kan få från en skanner eller kamera. Igenkänningsresultat returneras i de mest populära fil- och datautbytesformaten som kan sparas, importeras till en databas eller analyseras i realtid.

Bilder

 • JPEG
 • PNG
 • TIFF
 • BMP

Batch OCR

 • Multi-page PDF
 • ZIP
 • Folder

Erkännande resultat

 • Text
 • PDF
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • RTF
 • JSON
 • XML

Installation

Aspose.OCR för C++ distribueras som ett NuGet-paket eller som en nedladdningsbar fil med minimala beroenden. installera det enkelt i ditt projekt, och du är redo att känna igen texter på flera språk som stöds och spara igenkänningsresultat i olika format.

Begär en testlicens för att kickstarta utvecklingen av en fullt fungerande OCR-applikation utan begränsningar.

C++ Power över hela linjen

Vårt bibliotek har fullt stöd för C++11 och senare, vilket gör att dina applikationer kan köras sömlöst på vilken plattform som helst – stationära Windows, Windows Server, macOS, Linux och molnet.

28 igenkänningsspråk

Vår C++ OCR API känner igen en uppsjö av språk och populära skriftskript, inklusive blandade språk:

Lämna språkdetektering till biblioteket eller definiera språket själv för förbättrad igenkänningsprestanda och tillförlitlighet.

 • Utökat latin alfabet: kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, italienska, lettiska, litauiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska;
 • kyrilliska alfabetet: vitryska, bulgariska, kazakiska, ryska, serbiska, ukrainska;
 • Kinesiska: Över 6 000 tecken;
 • Hindi.

Funktioner och funktioner som ger kraft

Aspose.OCR for C++ Upptäck de avancerade funktionerna och funktionerna i Aspose.OCR för C++.

Feature icon

Foto OCR

Extrahera text från smartphonefoton med noggrannhet på skanningsnivå.

Feature icon

Sökbar PDF

Konvertera vilken skanning som helst till ett helt sökbart och indexerbart dokument.

Feature icon

URL-igenkänning

Känn igen en bild från URL utan att ladda ner den lokalt.

Feature icon

Bulkigenkänning

Läs alla bilder från flersidiga dokument, mappar och arkiv.

Feature icon

Alla typsnitt och stilar

Identifiera och känna igen text i alla populära typsnitt och stilar.

Feature icon

Finjustera igenkänning

Justera varje OCR-parameter för bästa igenkänningsresultat.

Feature icon

Stavningskontroll

Förbättra resultaten genom att automatiskt korrigera felstavade ord.

Feature icon

Hitta text i bilder

Sök efter text eller reguljärt uttryck i en uppsättning bilder.

Feature icon

Jämför bildtexter

Jämför texter på två bilder, oavsett fall och layout.

Feature icon

Begränsa erkännandets omfattning

Begränsa uppsättningen tecken som OCR-motorn letar efter.

Feature icon

Upptäck bilddefekter

Hitta automatiskt potentiellt problematiska delar av bilden.

Feature icon

Känn igen områden

Hitta och läs endast specifika delar av en bild, inte all text.

C++-kodexempel

Fördjupa dig i kodexempel för att sömlöst integrera Aspose.OCR för C++ i dina applikationer.

C++ Installation Mastery

Som en lätt C++ Archive (LIB) fil eller en nedladdningsbar fil med minimala beroenden distribueras Aspose.OCR för C++ enkelt. Integrering i ditt projekt, direkt från din föredragna C++ Integrated Development Environment (IDE), är en sömlös process. Installera det helt enkelt och du är beredd att utnyttja hela utbudet av OCR-funktioner och spara igenkänningsresultat i vilket som helst av de format som stöds.

Efter installationen kan du omedelbart börja använda Aspose.OCR för C++ , om än med vissa begränsningar. En tillfällig licens tar bort alla begränsningar för testversioner i 30 dagar. Använd denna period för att initiera utvecklingen av en fullt fungerande OCR-applikation, så att du kan fatta ett välgrundat beslut om att köpa Aspose.OCR för C++ i ett senare skede.

OCR för C++-foton

Övervinna utmaningen med OCR-applikationer som saknar utbredda skannrar. Vårt API har kraftfulla inbyggda bildförbehandlingsfilter som på ett skickligt sätt hanterar roterade, sneda och brusiga bilder. I kombination med stöd för alla bildformat säkerställer den tillförlitlig igenkänning även från smartphone-foton. De flesta förbehandlingar och bildkorrigeringar är automatiserade, vilket kräver din inblandning endast i utmanande fall. Du kan också fördefiniera bildregioner att arbeta med.

Ställ in anpassad vinkel för skevningskorrigering och defune igenkänningsregioner - C++

string file = "photo.png";
AsposeOCRInput source;
source.url = file.c_str();
std::vector<AsposeOCRInput> content = { source };

// Fine-tune recognition
RecognitionSettings settings;
settings.detect_areas_mode = detect_areas_mode_enum::PHOTO;

// Extract text from the photo
auto result = asposeocr_recognize(content.data(), content.size(), settings);

// Output the recognized text
wchar_t* buffer = asposeocr_serialize_result(result, buffer_size, export_format::text);
std::wcout << std::wstring(buffer) << std::endl;

// Release the resources
asposeocr_free_result(result);

Känna igen text i specifika delar av bilden

Definiera specifika områden för textigenkänning, vilket förbättrar noggrannheten. Skräddarsy igenkänning för att fokusera på kritiska områden och optimera resultaten i ditt arbetsflöde för bildbehandling.

Definiera igenkänningsregioner för OCR - C++

// Original image
std::string image_path = "../Data/Source/sample.png";
rect rectangles[2] = { {90, 186, 775, 95} , { 928, 606, 790, 160 } };

// Prepare buffer for result
const size_t len = 4096;
wchar_t buffer[len] = { 0 };

// Adjust skew angle
RecognitionSettings settings;
settings.format = export_format::text;
settings.rectangles = rectangles;
settings.rectangles_size = 2;
settings.skew = 5;

// Recognize image
size_t res_len = aspose::ocr::page_settings(image_path.c_str(), buffer, len, settings);

Konvertera en skanning till ett redigerbart dokument

Även om många företag, organisationer och individer aktivt har arbetat med att minska sitt beroende av pappersdokument, är detta fortfarande det mest utbredda formatet för lagring och delning. Skannade dokument som backas upp av fysiska arkiv är tillräckliga för regelefterlevnad, juridiska ändamål, långsiktig säkerhetskopiering och redundans. Det uppstår dock ofta affärsfall för att skapa nya dokument baserat på befintligt skannat innehåll eller delar av befintliga dokument.

Aspose.OCR för С++ gör det enkelt att konvertera en skannad bild eller en bildbaserad PDF till ett redigerbart DOCX- eller RTF-dokument eller Microsoft Excel-kalkylblad (XLSX). Innehållet känns igen med hög noggrannhet och snabbhet, vilket sparar tid och ansträngning för manuell skrivning och säkerställer att det inte finns några mänskliga fel, särskilt när du arbetar med stora volymer text.

Vänd skannad bild till redigerbart textdokument - C++

// Provide the folder with scanned pages
directory dir("./scans/");
const string current_dir = dir.full_name();
const string image = current_dir + "p.png";
const size_t len = 6000;
wchar_t buffer[len] = { 0 };

// Recognize and save results to Microsoft Word document
RecognitionSettings settings;
settings.save_format = file_format::docx;
asposeocr_page_save(image.c_str(), "result.docx", settings);

Upptäcker bilddefekter

Bilddefekter kan avsevärt påverka noggrannheten hos OCR. De kan orsakas av kvaliteten på bildinsamlingsprocessen, miljöförhållanden och hårdvaran som används för att ta bilden. För att förbättra igenkänningsnoggrannheten är det viktigt att förbehandla och förbättra bilder för att lindra dessa defekter när det är möjligt.

Aspose.OCR för C++ kan automatiskt hitta potentiellt problematiska delar av bilden under igenkänning. Du kan markera problemområden när du förhandsgranskar en bild och även OCR dem med hjälp av alternativa igenkänningsinställningar för att få ett bättre resultat.

Känn igen text på suddiga, förvrängda bilder med låg kontrast - C++

// Provide the image
string file = "source.png";
AsposeOCRInput source;
source.url = file.c_str();
vector<AsposeOCRInput> content = {source};

// Activate detection of low-contrast areas
RecognitionSettings settings;
settings.defect_type = defect_type::ASPOSE_OCR_DETECT_DARK_IMAGES;

// Find and show low-contrast areas
AsposeOCRRecognitionResult result = asposeocr_recognize(content.data(), content.size(), settings);
for (size_t p_number = 0; p_number < result.pages_amount; ++p_number)
{
 cout << "Page " << p_number << ";\n";
 const auto& page = result.recognized_pages[p_number];
 for (size_t defect_number = 0; defect_number < page.defects_count; ++defect_number)
 {
  const auto& defect_area = page.defect_areas[defect_number];
  cout << "Low-contrast area " << defect_number << ":" << defect_area.area << std::endl;
 }
}

// Release the resources
asposeocr_free_result(result);

Satsvis bearbetning

OCR API befriar dig från att känna igen varje bild en efter en genom att erbjuda olika batch-bearbetningsmetoder som låter dig känna igen flera bilder i ett samtal:

 • Igenkänning av flersidiga PDF- och TIFF-filer.
 • Igenkänning av alla filer i en mapp.
 • Igenkänning av alla filer i ett arkiv.

Känn igen ZIP-arkiv - C++

// Provide a ZIP archive
string file = "pages.zip";
AsposeOCRInput source;
source.url = file.c_str();
std::vector<AsposeOCRInput> content = { source };

// Fine-tune recognition
RecognitionSettings settings;
settings.detect_areas_mode = detect_areas_mode_enum::COMBINE;

// Extract texts
auto result = asposeocr_recognize(content.data(), content.size(), settings);

Textavkänningsfunktion

Du kan dela upp igenkänningsresultat i rader och upptäcka textområden på en sida.

Upptäck text på bild - C++

size_t res_len = asposeocr_get_rectangles_number(image_path.c_str(), areas_type::lines, false);
rect* rectangles = new rect[res_len];
res_len = asposeocr_get_rectangles(image_path.c_str(), areas_type::lines, false, rectangles, res_len);