HTML JPG OCR XML JPG
Aspose.OCR for .NET
TEXT

Konvertera JPG till TEXT via C#

Konvertera JPG till text i valfri .NET-baserad applikation med optisk teckenigenkänning.

Hur man konverterar JPG till TEXT med C#

För att konvertera JPG till TEXT kommer vi att använda Aspose.OCR för .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt dokumentmanipulation och konverterings-API för C#-plattformen. Öppna pakethanteraren NuGet, sök efter Aspose.OCR och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.OCR

Steg för att konvertera JPG till TEXT via C#

 1. Skapa en instans av AsposeOcr-klassen
 2. Anropa metoden AsposeOCR.RecognizeImage
 3. Skicka in JPG-filsökvägen som parameter
 4. AsposeOCR.RecognizeImage returnerar en sträng med igenkänd text
 5. Konvertera sträng till TXT-fil, om det behövs

Konverteringskrav

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core och PHP, VBScript, Delphi, C++ via COM Interop.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.OCR för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar JPG till TEXT C#-konvertering

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string riText = ocr.RecognizeImage("template.jpg");
// print text
Console.WriteLine(riText); 
 
 • Gratis app för att konvertera JPG till TEXT

    No need to download or setup anything.
    No need to write any code.
    Just upload your JPG file and hit the "Convert" button.
    You will instantly get the download link for resultant TEXT file.

  Andra omvandlingar som stöds