HTML JPG OCR XML TIFF
Aspose.OCR for .NET
TXT

Konvertera TIFF till TXT via C#

Konvertera TIFF till txt i valfri .NET-baserad applikation med optisk teckenigenkänning.

Hur man konverterar TIFF till TXT med C#

För att konvertera TIFF till TXT kommer vi att använda Aspose.OCR för .NET API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt dokumentmanipulation och konverterings-API för C#-plattformen. Öppna pakethanteraren NuGet, sök efter Aspose.OCR och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.OCR

Steg för att konvertera TIFF till TXT via C#

 1. Skapa en instans av AsposeOcr-klassen
 2. Anropa metoden AsposeOCR.RecognizeImage
 3. Skicka in TIFF-filsökvägen som parameter
 4. AsposeOCR.RecognizeImage returnerar en sträng med igenkänd txt
 5. Konvertera sträng till TXT-fil, om det behövs

Konverteringskrav

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core och PHP, VBScript, Delphi, C++ via COM Interop.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.OCR för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Denna exempelkod visar TIFF till TXT C#-konvertering

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string recognizedTxt = ocr.RecognizeImage("image.tiff");
// print result
Console.WriteLine(recognizedTxt); 
 
 • Gratis app för att konvertera TIFF till TXT

   
   
   
   

  Andra omvandlingar som stöds