Product Family

API การรู้จำอักขระด้วยแสง

แปลงรูปภาพเป็นข้อความและสร้าง PDF ที่ค้นหาได้จากการสแกน เขียนแอปพลิเคชัน OCR ของคุณเองด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด หรือใช้เครื่องมือออนไลน์ฟรีของเรา