HTML JPG OCR XML JPEG
Aspose.OCR for .NET
TXT

JPEG’yi C# ile TXT’e dönüştürün

Optik Karakter Tanıma’yı kullanarak herhangi bir .NET tabanlı uygulamada JPEG’yi metne dönüştürün.

C# Kullanarak JPEG'yi TXT'e Dönüştürme

JPEG’yi TXT’e dönüştürmek için, zengin özelliklere sahip, güçlü ve C# platformu için kullanımı kolay belge işleme ve dönüştürme API’si. NuGet paket yöneticisini açın, Aspose.OCR dosyasını arayın ve kurun. Paket Yöneticisi Konsolundan aşağıdaki komutu da kullanabilirsiniz.

Paket Yöneticisi Konsol Komutu


PM> Install-Package Aspose.OCR

C# ile JPEG'yi TXT'e Dönüştürme Adımları

 1. AsposeOcr sınıfının bir örneğini oluşturun
 2. AsposeOCR.RecognizeImage yöntemini çağırın
 3. JPEG dosya yolunu parametre olarak iletin
 4. AsposeOCR.RecognizeImage, tanınan metin içeren bir String döndürür
 5. Gerekirse String’i TXT dosyasına dönüştürün

Dönüşüm Gereksinimleri

 • Microsoft Windows veya COM Interop aracılığıyla .NET Framework, .NET Core ve PHP, VBScript, Delphi, C++ ile uyumlu bir işletim sistemi.
 • Microsoft Visual Studio gibi geliştirme ortamı.
 • Projenizde referans verilen .NET DLL için Aspose.OCR.
 

Bu örnek kod, JPEG'den TXT'e C# Dönüşümünü gösterir

// initialize an instance of AsposeOcr
AsposeOcr ocr = new AsposeOcr();
// recognize image
string riTxt = ocr.RecognizeImage("template.jpeg");
// print txt
Console.WriteLine(riTxt); 
 
 • JPEG’yi TXT’e Dönüştürmek için Ücretsiz Uygulama

   
   
   
   

  Desteklenen Diğer Dönüşümler