Product Family

API nhận dạng ký tự quang học

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản và tạo các tệp PDF có thể tìm kiếm được từ bản quét. Viết ứng dụng OCR của riêng bạn chỉ với một vài dòng mã hoặc sử dụng các công cụ trực tuyến miễn phí của chúng tôi.